Kommunalt VA är bra för miljön, och för Värmdöbor som får bättre dricksvatten.

Samtidigt har kostnaden för att koppla på sig skjutit i höjden. Från 2023 till 2024 höjs avgiften för att ansluta sig med cirka 20 procent, till 350 000 kronor. Sen tillkommer en rad avgifter på det.

Hur mycket är rimligt – var går smärtgränsen?

– Det är svårt att säga men man ska inte behöva lämna hus och hem på grund av det här. Därför kan man få hjälp av kommunen med VA-lån. Det höjer ju samtidigt värdet på fastigheten, säger Kristina Lång (C), kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsens planutskott.

Kristina Lång (C), kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsens planutskott.

Kristina Lång (C), kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsens planutskott.

Hamid Ershad Sarabi

Trycker på Trafikverket om vägarna

Den omfattande utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp leder till större byggrätter, som i sin tur leder till fler permanentboende och mer skatteintäkter för kommunen. 

Men det innebär också mer trafik och ett ökat behov av service i form av skola, förskola och äldreomsorg. 

När det gäller det senare räknar kommunen med en befolkningsökning när de planerar för nya äldreboenden och skolor, enligt Kristina Lång.

– När vi detaljplanerar i prioriterade förändringsområde är det för att komma fram med kommunalt VA och inte för att förtäta genom att tillåta avstyckningar, säger hon. 

Däremot är trafiken ett sorgebarn. Att de större vägarna i kommunen ägs och sköts av Trafikverket gör inte saken lättare, enligt Kristina Lång.

– Vi har ingen rådighet över dem, men vi har en ständig dialog med Trafikverket om det här. Det är också viktigt att vi får bra kollektivtrafik till våra perifiera områden, så att man kan välja att ställa bilen, säger hon.