Bakgrunden till Vänsterpartiets motion till utbildningsnämnden är att många barn och unga i dag inte äter frukost hemma och av olika orsaker ofta kommer till skolan utan mat i magen.

Kristider, höga elräkningar och skenande matpriser gör att många har svårt att få ekonomin att gå ihop och att det blir ännu svårare för barnfamiljer och ensamstående föräldrar att ha råd med frukost till sina barn, menar partiet. På olika håll i landet har det redan slagits larm om att elever allt oftare går hungriga i skolan, står det i motionen.

"Genom att erbjuda gratis frukost i Upplands Väsby kommuns grundskolor ger vi alla elever en likvärdig och bra start på dagen, oavsett barnens hemförhållanden eller deras föräldrars ekonomi", skriver Anders Rosén (V), ledamot i utbildningsnämnden.

Har redan testats

Kostnadsfri frukost har redan prövats i ett 40-tal kommuner, bland annat i Botkyrka och Uppsala.

Även i Upplands Väsby har det testats. Under två kortare perioder i höstas serverade Väsby skola och Väsby nya gymnasium frukost i skolan. På VNG serverades frukost, som beställdes från matsalen, under fyra veckor. Mellan 50 och 100 elever åt frukosten.

Utmaning för lärarna

Väsby skola hade ett samarbete med Arla under tre veckor, då man serverade frukost till skolans elever. Enligt tjänsteutlåtandet såg skolan "positiva effekter av att eleverna startade dagen med frukost, men utmaningen var att eleverna inte ville komma tidigare till skolan."

Man fick därför servera frukosten i anslutning till lektionsstart, vilket blev en utmaning för lärarna att organisera, vilket även påverkade undervisningstiden.

Frågan ska utredas

Nu ser det ut som om Vänsterpartiets motion får ett visst gehör hos tjänstemännen. Utbildningskontoret och rektorerna för de kommunala skolverksamheterna är positiva till att införa kostnadsfri frukost för alla elever i grundskolan, "men ser vissa utmaningar med insatsen."

Därför rekommenderar utbildningskontoret att en utredning görs i höst tillsammans med skolorna – innan ett mer långsiktigt beslut fattas.

Pengafrågan måste också lösas. De kommunala skolorna kan inte bekosta frukost inom ramen för den egna budgeten. Det behöver därför skjutas till medel för att finansiera en eventuell skolfrukost.