Stoppad. Här, bredvid den grusade fotbollsplanen, skulle den tänka hundlekplatsen ligga, men efter klagomål valde politikerna får att stoppa projektet. Foto: Maria Svensson

Utskällda hundlekparken stoppas

Efter att kommunen gick ut med informationen om att en ny hundlekpark skulle byggas vid Visinge inkom flera klagomål. Nu stoppar kommunen bygget - trots att bygget redan startat.

  • Publicerad 16:32, 13 jul 2022

Efter att kommunen fått in flertalet klagomål på byggnationen stoppades byggandet av den planerade hundlekparken i Visinge som skulle stå klar i sommar. Något Mitt i skrivit om tidigare.

– Det beslutet togs, ja. Det kommer inte bli en ny hundlekpark i området i år, säger Daniel Wemmergård (C), stadsbyggnadsnämnden.

Begärde möte

Flera boende vid den tänka hundlekparken var oroliga över parkeringsmöjligheterna, då de såg en risk att många skulle välja att ställa bilen i bostadsområdet. Oro fanns också för störande ljud. De begärde därför ett möte med ansvariga tjänstemän och politiker.

Runt 40 personer som bodde i området kom menar ansvariga i kommunen.

Efter mötet tog politikerna beslutet att frågan måste ses över igen och därmed stoppades bygget av parken.

– Vi ska nu se över de kriterierna för nyanläggning innan man jobbar vidare med parken, säger han.

Material redan beställt

Projektet hade en budget på drygt 600 000 kronor. Men kommunen börjat anlägga entrén och avverkat träd. Den totala kostnaden för kommunen blev 200 000 kronor,

– I denna summa ingår det förberedande markarbete som utförts samt de åtgärder som oavsett skulle ha genomförts som nedtagning av vissa träd. Ingen kostnad har tillkommit för material då allt har kunnat avbeställas och inga kostnader har tagits ut, säger Daniel Wemmergård.

Efter beslutet har andra reagerat. De som såg fram emot en ny hundlekpark i området. Sandra Accaries som bor i närheten tycker beslutet är märkligt och att politikerna skulle lyssnat på båda sidor.

– Man gick bara på de som var kritiska. Det finns så otroligt få hundlekplatser i Täby och finns inte en enda skog eller slinga där man kan ha hundar lösa, säger hon,

Daniel Wemmergård, Kunde ni haft en bättre dialog med de boende innan ni började bygga?

– I det här fallet har vi gjort en inriktning i budget. Det måste finnas löpande verksamhet i kommunen. Vi beslutar inte om exakt vilka gator som ska asfalteras heller, säger Daniel Wemmergård.

Daniel Wemmergård (C), stadsbyggnadsnämnden. Foto: Pressbild