För ett år sedan skrev Mitt i att styret vill utreda en trängselskatt på Enköpingsvägen.

Nu är rapporten klar. Slutsats: det är inte bara att tuta och köra.

"Med rådande intention i lagtext samt hur lagen är skriven är det inte möjligt att använda rådande lagstiftning för att införa en genomfartsavgift", står det.

Väntat, enligt stadsmiljö- och trafiknämndens ordförande Martin Solberg (MP).

– Vi har ju vetat hela tiden att det kommer att krävas en lagändring för att få till det här, eftersom lagen är konstruerad så att man aktivt pekar ut vilka kommuner som har rätt till den regelrätta trängselskatten.

Martin Solberg (MP), ordförande i stadsmiljö- och trafiknämnden.

Martin Solberg (MP), ordförande i stadsmiljö- och trafiknämnden.

Insändare

Enligt utredningen är det också svårt att avgöra vilka effekter lösningen får på andra vägar.

"Troligtvis skulle trafiken i stor utsträckning tryckas ut på omgivande lokala vägnät", skriver utredarna.

Kan ringa riksdagen

Så vad blir nästa steg? Att låta utredningen "landa" och överväga rekommendationerna i den, säger Martin Solberg. En av dem är att se över behovet av bättre framkomlighet för oskyddade trafikanter längs vägen.

En annan är att staden diskuterar en eventuell lagändring med riksdagens trafikutskott.

– Beroende på vilket svar man får av dem kan det avgöra frågan. Det kan vara så att regeringen eller riksdagen sätter stopp för den här idén, som jag i grunden tycker är klok, säger Martin Solberg.

Läs mer: Läsarna om trängselskatt: "Jättetokigt"

Inom oppositionen är man inte lika pigga på att ta ärendet vidare. L, M och KD tror att kringliggande vägar påverkas negativt om en trängselskatt införs.

"Detta ser vi redan i dag med anledning av stadens arbete på Enköpingsvägen. Oroväckande rapporter har inkommit från boende, främst Lilla Ursvik, som vittnar om den ökade genomfartstrafiken längs Ursviksvägen", skrev partierna i ett yrkande inför stadsmiljö- och trafiknämnden förra veckan.

MP: Minskade utsläpp

Vid mötet behandlades även ett medborgarförslag om att åter göra Enköpingsvägen tvåfilig. M och KD ställde sig bakom förslaget med motiveringen att trafiksäkerheten försämrats sedan körfälten ritades om.

En majoritet sade dock nej – trots att 760 sundbybergare gett förslaget sitt stöd, vilket Mitt i skrev om i våras.

Enköpingsvägen har länge väckt debatt, och ser ut att göra det även fortsättningsvis.

Enköpingsvägen har länge väckt debatt, och ser ut att göra det även fortsättningsvis.

Mikael Andersson

Åtgärderna på vägen har nämligen gett den effekt man varit ute efter, enligt Martin Solberg. Som Mitt i tidigare skrivit menar stadens utredare att såväl hastigheterna som antalet bilar har gått ner efter omdaningarna, och att vägen därför har blivit säkrare – en fråga det alltså råder delade meningar om.

Så är även fallet vad gäller utsläppen. Kritiker menar att de riskerar att öka, till följd av köbildning på den "nya" vägen.

Enligt Solberg finns i stället belägg för att utsläppen har minskat. Inte heller upplever han att åtgärderna har lett till problem på andra vägar.

– En risk man pratat om är att folk ska välja andra smitvägar, typ köra genom Ursvik eller på Madenvägen i stället. När vi har mätt trafiken har vi sett att så inte är fallet.

Läs mer: Efter bilistilskan: Körfält på Enköpingsvägen målas om