I november skrev Mitt i om hur körfiler hade målats om på Enköpingsvägen – och om bilister som ansåg att detta utgjorde en trafikfara.

Hundratals synpunkter från allmänheten haglade in till staden. Några månader senare, efter ytterligare åtgärder på vägen, finns fortfarande de som menar att det var bättre förr.

En av dem är Ursviksbon Patrik Malmquist. Han plitade ihop ett så kallat E-förslag på ämnet, som har fått stöd av 760 sundbybergare.

Förslaget i korthet: återställ Enköpingsvägen till hur den såg ut före omdaningen.

– Folk satt ju bara och klagade på Facebook. Då kan man väl åtminstone skriva ett konstruktivt förslag till kommunen, säger Patrik Malmquist.

Körfält togs bort

De åtgärder som hittills har gjorts på Enköpingsvägen innebär bland annat att ett körfält i vardera riktning har tagits bort för dem som kör rakt fram.

Patrik Malmquist anser att vägen borde bli tvåfilig igen.

– Det känns sådär med den här förändringen. Det har blivit farligare, mer köer och svårframkomligare.

Patrik Malmquist vid korsningen Enköpingsvägen-Milstensvägen, som enligt honom är den stökigaste biten på sträckan. "På Facebook lägger folk ofta upp bilder på krockar här. Det är allmänt kaos i korsningen", säger han.

Patrik Malmquist vid korsningen Enköpingsvägen-Milstensvägen, som enligt honom är den stökigaste biten på sträckan. "På Facebook lägger folk ofta upp bilder på krockar här. Det är allmänt kaos i korsningen", säger han.

Mikael Andersson

Stadsmiljö- och tekniska nämndens ordförande Martin Solberg (MP) menar att det finns "väldigt goda skäl".

– Det vi ju i grunden har gjort är att anpassa körfälten efter färdriktning, så att det nu finns ett körfält som svänger vänster, ett som kör rakt fram och ett till höger, i stället för att det är flera som kör rakt fram.

Ökning av olyckor

Stadens mål är att genomfartstrafiken på vägen ska minska. Enligt Solberg gynnar åtgärderna just trafik som ska till Sundbyberg.

En annan positiv effekt, menar han, blir att bilarna kör långsammare.

– Sänkt hastighet betyder också mindre luftföroreningar, buller och risk för trafikolyckor.

Statistik från Transportstyrelsen ger en annan bild. Vägarbetena vid Brotorp inleddes den 26 oktober i fjol. Från och med då och fram till den 10 maj har elva trafikolyckor på Enköpingsvägen i Sundbyberg rapporterats in, varav två klassas som måttliga och nio som lindriga.

Åren dessförinnan har antalet rapporterade olyckor varit tre, sex respektive två under motsvarande perioder – samtliga lindriga.

Martin Solberg tror att det behövs åtminstone ett år med "nya" Enköpingsvägen innan trafiksäkerheten kan utvärderas. Han konstaterar dock att ingen av de senare olyckorna har varit av det allvarliga slaget.

– Sänkt hastighet är det viktigaste verktyget för att få ner allvarsgraden på olyckor, säger han.

Hantering skjuts fram

Patrik Malmquists E-förslag då? Det var egentligen tänkt att tas upp av nämnden nu i maj. Men så blev det inte.

I stället ska förslaget hanteras först i slutet på året.

Enligt Martin Solberg beror det bland annat på att en eventuell trängselskatt på vägen håller på att utredas av staden, vilket Mitt i tidigare har skrivit om. För att en sådan avgift ska bli verklighet krävs ett beslut om lagändring i riksdagen.

Dessutom mäts vägens trafikvolymer, vilket ska vara klart efter sommaren.

Korsningen Enköpingsvägen-Milstensvägen står på tur att göras om.

Korsningen Enköpingsvägen-Milstensvägen står på tur att göras om.

Mikael Andersson

Oppositionspartierna M och KD väntar däremot inte. KD:s gruppledare Paulos Abraha förespråkar en tvåfilig Enköpingsväg åt båda hållen. Han anser att E-förslaget förtjänar att besvaras redan nu, och att åtgärder bör vidtas för att öka säkerheten.

– Vägen har blivit mer trafikosäker sedan man gjorde den här omdaningen, säger han.

Förslagsställaren själv verkar ta förseningen med ro.

– Det är väl bra om de gör jobbet och undersöker hur det verkligen är, så att man inte behöver göra om det mer än en gång, säger Patrik Malmquist.