Utmaning. Skolorna gör så gott de kan för att skapa avstånd mellan eleverna, menar kommunens skolchef. Foto: Sacharias Källdén

Utmaning att hålla avstånd i skolan

Det finns riktlinjer för hur elever och lärare ska undvika corona på kommunens grundskolor, men det här följs inte överallt, menar en läsare som hört av sig.

  • Publicerad 09:21, 25 nov 2020

Trängsel och köer i matsalen som att det inte pågick en pandemi, eleverna sitter nära varandra och äter och ingen handsprit utställd på skolan. Så beskriver en läsare situationen på en Värmdöskola där hans son går. Det finns heller inga direkta riktlinjer till eleverna vad det är som gäller, menar han.

- Jag är själv i riskzon men han måste ju gå till skolan för att det är skolplikt, så jag kan inget göra, säger mannen som ett barn i årskurs åtta.

Värmdö kommuns skolchef, Mats Lundström, säger att skolorna varierar i storlek och årskurser samt hur lokaler är utformade, "därför varierar möjligheterna till anpassningar.”

- Varje skola gör allt de kan för att minimera risken för smittspridning. På varje skola sker dessutom återkommande samtal om vikten av att följa rekommendationer och riktlinjer, säger han.

Det finns en lång lista på regler som gäller för alla grundskolor i kommunen (se faktaruta).

Trots detta är det trängsel och köer – hur ser du på det?

- Våra skolor är olika, var och en med sina unika och lokala förutsättningar. Det är orsaken till att inte alla gör precis likadant men alla tar pandemin på största allvar och gör sitt bästa varje dag, säger Mats Lundström.

Lemshaga stänger skolan pga sjukdom

Corona-regler för Värmdös skolor

Avståndsmarkeringar där det behövs

Skyltar som uppmanar till att hålla avstånd

Eleverna har fasta placeringar i klassrummen

Obligatorisk handtvätt inför lunch

Begränsning av studieresor eller andra resor med allmänna färdmedel

Idrottsundervisning ute så länge vädret och läroplan tillåter

Erbjuda möten med föräldrar digitalt

Anpassade utvecklingssamtal

Fortsatt extra städningar

Alla raster sker utomhus i lägre åldrar

Gå eller cykla till skolan när det är möjligt

Visa merVisa mindre