2020 inleddes ett arbete med att få in medborgarnas synpunkter på utvecklingen av Rambergsstadens idrottsområde.

Bakgrunden är att man har velat ersätta Rambergsrinken, som är i dåligt skick, med en ny ishall. Samtidigt har det funnits önskemål på att bygga ut Lundbybadet för att kunna öka kapaciteten.

Av ett tusental svar kunde kommunen utröna att medborgarna önskar grönska, gångstråk och servering.

Nu har planer för området kring Bravida arena tagits fram.

– Meningen är att området ska utvecklas till ett aktivt, trivsamt och tryggt område, där människor kan umgås och vistas på ett annat sätt än idag, säger Agneta Runevad projektledare på stadsbyggnadskontoret. 

Utomhusbad försvinner

När det gäller Lundbybadet skulle tillbyggnaden innebära en ny simhall på 10 0000 kvadratmeter med en 50 metersbassäng, familjebad samt undervisningsbassänger. Går planerna igenom försvinner dock utomhusbassängen. Något som GöteborgDirekt tidigare rapporterat om.

– Många har inte någon stuga och kommer inte iväg på långsemester, men på Lundbybadet har de allra flesta råd bada. I Göteborg måste det finnas plats för sommaraktiviteter och lek för barnen, även från de familjer som inte har så mycket pengar, sa Karin Pleijel (MP), kommunalråd, då.

Nu står det klart att det rödgröna styret är positiva till att planen för Rambergsstadens ska genomföras – med ett villkor. Det skriver Göteborgs-Posten.

– Vi har lagt ett gemensamt förslag att inte ta bort utomhusbassängen innan en ny är på plats, säger Daniel Bernmar (V), till GP.

Byggs om. Lundbybadet ska byggas om och det finns en risk att den populära utomhusbassängen försvinner.

Byggs om. Lundbybadet ska byggas om och det finns en risk att den populära utomhusbassängen försvinner.

Wikimedia Commons

Den nya utomhusbassängen som de rödgröna syftar på är utomhusbadet i Frihamnen som ska vara klart till sommaren 2023.

Även Demokraterna är kritiska till rivningen av utomhusbassängen.

Vill bygga sjukhus

Förutom de sportsliga satsningarna finns planer på att bygga ett helt nytt sjukhus i sju våningar. Tanken är att det nya sjukhuset ska ersätta Capio Lundby specialistsjukhus vid Wieselgrensplatsen.

– Sjukhuset betyder mycket för Wieselgrensplatsen och stärker verksamheterna vid torget. Wieselgrensplatsen är också utpekat som kraftsamlingsområde i stadens översiktsplan, säger Agneta Runevad projektledare på stadsbyggnadskontoret. 

I ritningarna syns även ett torg och promenadstråk liksom ett parkeringshus. Detaljplanen möjliggör till sist även en mindre utbyggnad av Bravida arena.

Under Byggnadsnämndens senaste möte 22 november beslutade politikerna att detaljplanen skulle skickas ut för samråd.

Från 7 december till 31 januari kan grannar och andra intressenter lämna in sina synpunkter på detaljplanen.

Plan. På området runt om Bravida arena ska ett nytt sjukhus och en ny ishall samt växa fram, samtidigt som man bygger ut Lundbybadet. Om allt går enligt plan.

Plan. På området runt om Bravida arena ska ett nytt sjukhus och en ny ishall samt växa fram, samtidigt som man bygger ut Lundbybadet. Om allt går enligt plan.

Norconsult