Det bor nu över 400 000 invånare i Uppsala län. Det är en ökning med 4 974 personer­ jämfört med 2021 visar de senaste siffrorna om folkmängden i länet från Statistiska centralbyrån, SCB.

– Det är mycket glädjande att vi blir fler invånare i Uppsala län, säger Emilie Orring (M), regionstyrelsens ord­förande.

Positiv politiker

Emilie Orring ser en växande befolkning som ett kvitto på att Uppsala är en attraktiv region där många människor vill leva, bo och verka, nu och i framtiden.

– I Region Uppsalas uppdrag ingår det ett ansvar för att driva på för en hållbar regional utveckling i samverkan med länets kommuner, myndigheter, näringsliv, civilsamhälle och akademi, säger Emilie Orring.

Fler på väg

Även Region Uppsalas senaste befolkningsprognos visar att Uppsala län växer och förväntas fortsätta växa i högre takt än rikssnittet.

Prognosen visar att befolkningen i Uppsala län förväntas öka till 538 613 invånare år 2050. Det innebär en ökning med 39 procent mellan 2022 och 2050 och som jämförelse förväntas befolkningen i riket i stort växa med knappt 13 procent under samma period.

Invånarantalet i länet har ökat stadigt från 298 735 invånare år 2002 till dagens 400 000 invånare.

Åldersfördelningen visar­ att andelen unga vuxna mellan 18 och 30 år är högrei Uppsala län jämfört med landet i stort, samtidigt som andelen personer över 35 år är något lägre än rikssnittet.

Den växande folkmängden förklaras till stor del av inflyttning och av att många barn föds.