En gång om året sammanställer Svenskt Näringsliv en rankning av det lokala företagsklimatet runt om i Sveriges alla 290 kommuner, så också i Upplands-Bro.

Syftet med detta arbete är att kunna visa var någonstans i landet det är gynnsamt att driva företag. Rankningen baseras på två tredjedelar av enkätsvar från lokala företag som får svara på hur det fungerar att vara företagare i Upplands-Bro. En tredjedel av svaren kommer från statistiska källor så som SCB och UC. 

I årets rankning klättrar Upplands-Bro 23 platser sedan i fjol och placerar sig på en 24:e plats i landet. En av faktorerna är att företagarnas uppfattning kring kommunens arbete med upphandling har förbättrats, enligt enkäten.

M: Ska vara lätt att vara företagare

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) gläds över utvecklingen.

– Kommunens företagare är en grundläggande del av Upplands-Bro som tillhandahåller arbetsplatser och tjänster. Vi ska alltid se till att det är lätt att vara näringsidkare i vår kommun, säger han.

Även från oppositionens sida ser man positivt på rankningen och konstaterar att företagens utveckling är en viktig del av kommunen. Socialdemokraterna gör dock en notering.

– Vi ser det som bekymmersamt att företag upplever det som att kommunala tjänstemäns attityder till företagande och kommunens service och bemötande vid handläggning har sjunkit det senaste året, säger Camilla Janson (S), oppositionsråd.

Totalt svarade 78 företagare på enkäten vilket motsvarar en svarsfrekvens på 40 procent.