Cirka 15 unga Värmdöbor befinner sig i akut risk att hamna i grov kriminalitet. Det säger Värmdös socialtjänst. Av dem är 7–8 även i riskzon att rekryteras till kriminella gäng. Det handlar om personer i åldern 12–25 år.

Värmdös styrande koalition, Värmdösamarbetet, vill nu lägga i en högre växel för att hejda detta. Det ska göras genom att införa arbetsformen SIG, som betyder social insatsgrupp, ett samarbete mellan socialtjänst, polis, skola, fritid och regionen. Det riktar sig till unga som befinner sig i början av en kriminell livsstil.  

– Vi har märkt att problemen har ökat i Värmdö det senaste året och rör sig just nu om cirka sju ungdomar som riskerar att rekryteras till organiserad brottslighet, säger Sam Assadi (S), ordförande i socialnämnden.

– Nu vi vill göra mer. Det handlar om att genom förebyggande insatser få fler unga att lämna en kriminell livsstil, tillägger han.

Tätare samarbete med polisen

De kriminella personer som rekryterar ungdomar är oftast inte bosatta i Värmdö kommun, enligt Sam Assadi.

Sedan tidigare finns arbetssättet SSPF i Värmdö, som är en liknande förebyggande metod med samma aktörer, med skillnaden att SSPF stöttar unga som riskerar att hamna i kriminalitet, medan SIG handlar om unga som redan befinner sig i kriminalitet. 

Till saken hör att polisen har börjat jobba med snabbare lagföring av ungdomsbrott för att snabbare kunna sätta in insatser och hindra etableringen av kriminella gäng.

– Det här förutsätter att polis och socialtjänst samarbetar tätare, särskilt när det gäller förhör, och hantering av yttranden, säger Sam Assadi.

Satsningen nu innebär att en till två socialsekreterare tillsätts för att jobba med SIG. De ska bland annat arbeta med insatser för de här personerna och samordna arbetet ihop med polisen, enligt Assadi.

Beslut om att införa SIG ska fattas i socialnämnden 31 maj.

Nya styret vill motverka öppna drogscener i Värmdö

På gränsen till en öppen drogscen. Så beskrivs delar av Värmdö just nu. Nu ska mer tid och pengar läggas på att motverka droger och kriminalitet bland unga.

Även om statistiken säger att Värmdö är en trygg plats, med relativt lite brottslighet, visar enkäter som gjorts att det finns platser som upplevs som otrygga. 

Samtidigt har problemet med unga och droger ökat på senare tid, som Mitt i Värmdö har berättat. Dels är det fler som säljer droger, dels kryper drogandet ner i åldrarna.

– Enligt polisen står vi på gränsen till en öppen drogscen i vissa områden, och det vill vi inte ha här i Värmdö. Därför gör vi den här satsningen. Vi vill att Värmdö ska förbli tryggt, säger Carl Kangas (S), kommunstyrelsens ordförande i Värmdö.

Önskas: Mer samarbete med polisen

Det har också varit problem med stök och skadegörelse. Därför ska mer resurser nu läggas på förebyggande åtgärder. Här ingår nya samarbeten och satsningar i reda pengar.

Till exempel inför man nu ett gemensamt arbetssätt kring alkohol, narkotika, doping och tobak på alla skolor, även friskolor. Det innebär att tillgången på detta ska minska, färre barn och unga ska börja eller debutera tidigt och skadligt bruk eller beroende ska minska.

Samtidigt vill kommunen stärka samarbetet med polisen kring unga som befinner sig i eller riskerar att hamna i kriminalitet.

– Vi vill kunna samordna fler insatser. Här ingår en tätare dialog och informationsutbyte med polisen. Vi vill också ha mer polisiär närvaro, att de ska synas oftare på gatorna i Värmdö, säger Carl Kangas. 

Bra kan bli bättre

Moa Dordlofva, tf chef för lokalpolisområde Nacka, tycker att deras samarbete med Värmdö kommun redan fungerar bra, men att det alltid kan bli bättre.

– Ett exempel på det är SSPF, där skola, socialtjänst, polis och fritid samarbetar, som startades förra året. Det har visat sig framgångsrikt och effektivt. Vi har även infört snabbare lagföring för unga personer, bland annat i samverkan med Värmdö kommun, säger hon.

Nyligen grep de en person med misstänkt stöldgods i bilen, tack vare bra samarbete och god lokalkännedom, enligt Moa Dordlofva.

Nytt i år är att de börjar jobba med nationella kampanjen ”Svartsjuka är inte romantiskt”, för att förebygga våld i nära relation, ihop med Värmdös skolor, enligt Moa Dordlofva.

Det här ska göras (ett urval)

Utöka samarbetet med flera aktörer i Värmdösamhället, som nattvandrarna, Minimaria, polisen och ungdomsmottagningen.

Införa socialpedagoger som stöd i klassrummen. 

Starta en social investeringsfond för tidiga insatser.

Skapa en tryggare miljö kring Ekvallen och Musikens hus.

Delta i ny grannsamverkan mellan brf:erna i Porslinskvarteren, där man haft problem med droger och inbrott.

Jobba med Värmdö bostäder för att stoppa olaglig andrahandsuthyrning.

Fortsätta jobba med SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) kring unga i riskzon.

Källa: Värmdösamarbetet