Fram tills för några år sedan fanns det en liten djurpark i Eriksboparken. Möjligheter att kela med getter, hästar och kaniner gjorde parken till ett utflyktsmål.

https://www.goteborgdirekt.se/nyheter/osaker-framtid-for-fritidsparken-i-eriksbo/repsjb!qCnjj1hGCLnm4YybQjRZgQ/

I takt med att djuren försvann minskade även besöken till parken.

– Det är ingen som stannar där och umgås där. De flest går bara igenom den om de ska till fotbolls- eller basketplanen, säger 16-åriga Farah Abbas, som bor i Eriksbo.

Hon är en av 15 ungdomar som nu sommarjobbar som unga stadsutvecklare.

Bilden som Farah Abbas hade av Eriksboparken innan hon började sitt feriejobb, delas av de flesta andra närboende. Inledningsvis fick nämligen sommarjobbarna gå runt i Eriksbo, Hjällbo och Angered för att fånga upp åsikter om parken. Och så klart skriva ner vilka önskemål som fanns.

– De yngre som vi pratade med vill gärna ha fler bänkar och bord och bättre möjligheter att utföra aktiviteter. Många barnfamiljer ville att det skulle finnas grillar, säger 17-åriga Maha Salah.

För Eriksboparken finns det nu planer på att bygga om den för att göra den mer attraktiv för närboende som besökare. Bland annat planerar Göteborgs stad att bygga ett utegym i parken.

Den del av parken som de unga stadsutvecklarna har fått i uppdrag att utforma ska bli plats för lite lugnare aktiviteter. En plats där besökare ska kunna ta det lugnt och umgås.

– Vi tänker oss sittplatser i lite olika nivåer eftersom parken sluttar. När vi var på studiebesök i Helsingborg fick vi testa några solbänkar som var väldigt sköna! Sådana är nu med i vår plan för parken, säger Farah Abbas.

"Kommer kännas stort"

På tre veckor har de unga stadsutvecklarna gått från lite eller ingen kunskap om stadsplanering till att ta fram en plan på hur Eriksboparken skulle kunna utformas.

Både Maha Salah och Farah Abbas tycker båda att unga i högre utsträckning borde få vara med och bestämma om sådant som påverkar dem.

– Det här sommarjobbet har fått mig att inse att det finns vissa saker som vi unga kan vara med och påverka. Det är bra. Men när det gäller viktiga politiska beslut så har vi inte samma möjligheter, säger Maha Salah.

I maj invigdes den park i Hammarkullen som fjolårets kull stadsutvecklare varit med och utformat. När det färdiga resultatet står på plats kommer Farah Abbas känna stolthet.

– Det kommer att kännas stort att gå förbi en park som man själv varit med och bestämt över hur den ska se ut, säger hon.

https://www.goteborgdirekt.se/nyheter/elevernas-park-invigdes-i-hammarkullen/repvee!72zJtDBUQaNHdyRVMVjNNQ/