Enligt Folkets Husbys trygghetsrapport för 2022, som släpptes i slutet av förra året och som har ett så kallat communityperspektiv på kriminalitet och utsatthet, finns ett stort missnöje med polisen på flera punkter bland Järvaborna.

På frågan om polisen ger ett bra stöd när skjutningar eller andra allvarliga våldsdåd inträffar i ens bostadsområde, svarade 56 procent “instämmer inte alls”. 

Resultat från enkäterna i rapporten visar även att 57 procent ansåg att polisen inte alls var bra på att klara upp brott, och att 38 procent av de tillfrågade inte alls känner sig trygga när de ser polisen i sitt område.

– Även om polisen pratar om ett trendbrott för 2022 när det kommer till skjutningar till exempel, måste man komma ihåg att det görs mot en bakgrund av väldigt allvarliga siffror under åren innan. Det finns en uppenbar misstro för polisen som grundar sig ur erfarenheter. Det kommer ta lång tid att förändra, säger rapportförfattaren och kriminologen Leandro Schclarek Mulinari.

Blir stoppade

I rapporten beskrivs bland annat att det låga förtroendet kan bero på att många upplever att de blir kontrollerade av polisen, ofta utan anledning, enligt dem själva.

Av enkätens deltagare uppgav 52 procent att de stoppats av polisen de senaste tolv månaderna. Tolv procent uppgav att det skett en gång, sexton procent två–fem gånger, åtta procent fem–tio gånger och sexton procent fler än tio gånger.

– Det är viktigt att förstå vad något sådant gör med en, om man blir stoppad upprepade gånger utan anledning. Det blir en form av alienation, en skam, man blir avtrubbad, arg och känner att polisen arbetar mot en.

Att polisen själva anser att de fått bättre kontakt med Järvaborna och civilsamhället på senaste tiden är bra. Men det finns en stor förbättringspotential, menar Leandro Schclarek Mulinari.

– Rapporten visar att det finns en klyfta mellan polisen och vissa grupper. Dels finns det ett missnöje med att bli återkommande stoppad, dels finns det ett missnöje med att polisen och samhället i stort inte lyckas med sitt brottsförebyggande arbete, säger han.