Ullevi

Ullevi är en av Sveriges mest kända arenor och sedan den invigdes 1958 har utseendet präglats av den vågiga formen, de två pylonerna och de 28 bärlinorna som håller uppe en del av läktartaket.

Efter snart 66 år i tjänst görs nu en omfattande undersökning av bärlinorna. I förebyggande syfte. 

– Två av bärlinorna har nu bytts ut och kommer att skickas i väg på labb. Där kommer de att dras till sin bristningsgräns för att bedöma hållfastheten, säger Johan Lindblad, projektledare på Higab.

Två av Ullevis bärlinor skickas på labb för omfattande undersökning.

Två av Ullevis bärlinor skickas på labb för omfattande undersökning.

Dekra/Pressbild

Projektet började med att en besiktning noterade vissa tecken på slitage. Därför utvecklades en datamodell av Ullevis tak som baserades på originalritningar och ritningar från 1980-talet. 

– Vi har analyserat hållfasthet och belastningseffekter och kompletterar nu med ett antal fysiska tester för att få ett så bra och tillförlitligt beslutsunderlag som möjligt.

Testresultat under våren

Även fästena kapas i flera delar för att se om det finns någon korrosion eller annan påverkan. 

Det är första gången den här typen av tester genomförs. Tidigare har det gjorts röntgenundersökningar och regelbundna besiktningar av linorna. I mars kommer alla tester att vara genomförda.

– Förr eller senare kommer alla bärlinor att bytas och sannolikt byter vi så många som möjligt vid samma tillfälle, då det är ett omfattande projekt. Det kommer att anpassas efter verksamheten på Ullevi. Planeringen för detta kommer att baseras på de kommande testresultaten, säger Johan Lindblad.