När Tyresta nationalpark invigdes för 30 år sedan firades det med att kungen höll tal och klippte band.

– Jag var faktiskt här då, men jag minns inte så mycket, säger Jonas Ekstrand, chef över nationalparken, som ofta vistades i Tyresta som barn.

Nu ska parken firas den 9 september med bland annat art-sammanställning där allmänheten får delta och många andra familjeaktiviteter.

– Det blir inga fyrverkerier och kungen kommer inte den här gången, vilket annars hade varit trevligt, men det är många volontärer på plats som hjälper till, säger han.

Naturrummet byggdes 1996, tre år efter invigningen och är Tyrestas besökscentrum.

Naturrummet byggdes 1996, tre år efter invigningen och är Tyrestas besökscentrum.

Pekka Pääkkö

Varför är nationalparken värd att firas? 

– Födelsedagsbarnet är ett fantastiskt hem för biologisk mångfald, med sitt tätortsnära läge som man kan ta sig till med kollektivtrafik. Vilken stad har ett skyddat naturområde så nära?, säger Jonas Ekstrand.

 – Dessutom är det väldigt många som älskar födelsedagsbarnet, fyller Mats Gothnier, naturvägledare och naturvårdsbiolog, i.

Men hur gick det till när det blev en nationalpark från första början? Det är en lång historia, men en förkortad version kommer här. Området har bevarats under lång tid på grund av sina naturkvaliteter. Under tidigt 1900-tal ägdes parken av privatpersoner, bland annat Torsten Kreuger, bror till tändstickskungen Ivar Kreuger, och Emma Dahlgren som bevarade parken till 1930-talet då Stockholms stad köpte den. 

– Syftet bakom att staden köpte den var att den skulle finnas till för friluftsliv åt stockholmarna, säger Jonas Ekstrand.

Kämpade mot skogsskövling i Tyresta

På 1970-talet ställdes ekonomiska krav på bättre avkastning med förslag om skogsskövling i Tyresta, men det fick naturvårdsorganisationer att göra motstånd. Vid tiden var Jonas Ekstrand själv engagerad fältbiolog. 

– Jag var väl runt sexton år och vi samlade flera organisationer som använde sig av Tyresta, som Scouterna, orienterare och Naturskyddsföreningen. Vi samlade namnunderskrifter på vykort och skickade dem direkt till politiker och myndigheter.

Kraven som organisationerna hade var att Tyresta skulle skyddas, och till slut blev det så också.

Nu är Tyresta en turistattraktion med ungefär 1,4 miljoner besökare per år. Under pandemin ökade besöksantalet med 70 procent.

Att fler besöker är mest positivt menar de, men det finns också nackdelar. 

– Det är fantastiskt att fler får uppleva naturen, men det medför också slitage. Ibland är det dålig regelefterlevnad, till exempel att folk eldar där man inte får. 

Det kan numera vara upp emot 40 tält uppslagna där det är tillåtet att tälta och det kan ibland kännas trångt i parken, vilket nog skapar en del irritation, enligt Jonas Ekstrand.

I framtiden hoppas de kunna ordna fler tältplatser på vackra platser.

Mats Gothnier spanar på fåglar vid ingången till Tyresta Nationalpark.

Mats Gothnier spanar på fåglar vid ingången till Tyresta Nationalpark.

Pekka Pääkkö

Halverat bidrag

En till utmaning som Tyresta nationalpark i dag står inför är att det statliga bidraget som parken tidigare har fått har halverats i år. Det påverkar möjligheten för personalen att hålla efter parken.

– Neddragna anslag gör att vi har svårt att hålla bra skick på vår infrastruktur. Det blir svårare att ta rullstolar och barnvagnar över broar som håller på att falla samman, säger Jonas Ekstrand.

Ett annat problem är granbarkborren som tagit över och har gynnats av de torra varma somrar i tidigare haft.

– På grund av den har vi väldigt många granar som är nedsatta, säger Mats Gothnier.

Trots det mår majoriteten av djur- och växtlivet bra.

– Generellt så mår det väldigt bra, och det blir bara bättre, fortsätter han.

Naturen i Tyresta kommer säkert ändras i parken genom åren och påverkas av bland annat klimatförändringar, enligt Jonas Ekstrand, men han ser ändå ljust på nationalparkens framtid.

– Det finns många möjligheter för vad vi som förvaltare kan göra, vi finns här för att stanna.

Vad betyder Tyresta för stockholmarna?

– Väldigt mycket. Det är en plats för återhämtning, vi mår bra av att röra på oss och vara ute i naturen. Tyresta är också ett viktigt besöksmål för turister. Folk är här och gör utflykter, plockar svamp och tältar, den har ett stort värde för många.