Skolinspektionen har beslutat att återkalla tillståndet för Studemaskolan i Bandhagen, där cirka 190 elever från förskoleklass till årskurs nio går.

Tre av dessa elever är hemmahörande i Tyresö varav en av dem går ut nian till sommaren.

Beslutet grundar sig i flera allvarliga brister, bland annat gäller det undervisningstekniken. Myndigheten konstaterar i sitt beslut att skolan ”inte uppfyller skollagens krav på vetenskaplig grund, saklighet och allsidighet”.

Man konstaterar att pedagogiken har kopplingar till Scientologikyrkan och det finns även bilder på rörelsens grundare i skolmiljön.

Kommer att överklaga

Beslutet gäller från den 15 augusti. Det är Tyresö kommun som ansvarar för att de drabbade eleverna får nya skolplatser.

Studemaskolan meddelar att de kommer att överklaga beslutet.