Den 1 juli började en ny lag gälla som innebär att Migrationsverket anvisar ett antal skyddsbehövande flyktingar från Ukraina till kommunerna i Sverige. Då gäller det för kommunerna att lösa boende för flyktingarna. Flyktingmottagandet kommer att fördelas jämnt över landet där man tagit in parametrar hur arbetsmarknaden ser ut samt hur många asylsökande som redan finns i kommunerna.

Kommunen tar emot 125 flyktingar

Sammanlagt har kommunerna blivit tilldelade 3 581 flyktingar som ska kunna få ett boende. I Tyresö tar man emot 125 stycken flyktingar som behöver ett boende.

Redan i juni kunde en del familjer erbjudas boende på Björkdalen. I dagsläget är alla platser där fullbelagda.

– Vi har tagit emot ungefär hälften av de ukrainska flyktingar vi blivit tilldelade av Migrationsverket, Sedan har vi året ut på oss att ge boende till resterande, säger Catrin Ullbrand, flyktingsamordnare i Tyresö kommun.

Erbjuder främst boende

Förutom att erbjuda de ukrainska flyktingarna ett boende så hjälper kommunen till med skolplatser för barnen. Något ytterligare ansvar har inte kommunen.

– Vi har inget ansvar med försörjningsstöd eller socialstöd. Det ingår inte i kommunens ansvarsområde. Sedan gör kyrkan och frivilligorganisationer mycket när de kommer till det sociala, säger Catrin Ullbrand.

Kan förlängas upp till tre år

Ett uppehållstillståndet som beviljas enligt massflyktsdirektivet gäller från det datum beslutet om att bevilja tillståndet tas till och med den 4 mars 2023. Det är i dagsläget så länge de ukrainska flyktingarna får stanna på boendena.

– Sedan kan det förlängas upp till tre år beroende på situationen, säger Catrin Ullbrand.

Placeringen av de ukrainska flyktingarna går via Migrationsverket som ersätter Tyresö kommun för omkostnader.