Susanne och Niklas Svensson bor i ett av husen som gränsar till Telegrafberget. Foto: Claudio Britos

Tyresö kan få nytt naturreservat i Telegrafberget

Tyresö ser ut att snart få ett åttonde naturreservat i Telegrafberget. En enig kommunstyrelse har sagt ja. I området finns Tyresös högsta punkt där det på 1800-talet stod en telegraf.

  • Publicerad 10:52, 10 dec 2020

Jag älskar att bo här

Vägen upp från Trinntorpsbadet är brant, kantad av rötter och för tillfället hal och ­lerig. Stigen går förbi knotiga tallar omgivna av mossa och lavklädda hällmarker, upp till utsiktstornet på Telegrafberget.

Med 85 meter över havet finns här på berget Tyresös högsta punkt. Namnet skvallrar om att en telegrafstation har legat här.

Från utsiktstornet går det att se ända till Globen en fin dag. Den här dagen tyngs himlen av mörka moln och jag skymtar som längst höghuset i Tyresö centrum. Österut breder havet ut sig och öarna.

Tog över föräldrars stuga

Susanne och Niklas Svensson har tagit en långpromenad med hunden Challe. De bor med Telegrafberget som granne.

– Jag älskar att bo här. Jag skulle inte byta det mot någonting. Det är en fin skog. Titta på de olika storlekarna på tallarna till exempel, säger Susanne.

Telegrafberget sträcker sig 85 meter över havet. Foto: Claudio Britos

Här i skogarna har hon lekt sedan barnsben. På 1980-talet flyttade hon permanent till det som tidigare var hennes föräldrars sommarställe. Tretton år senare föddes Niklas som numera bor i ett Attefallshus på tomten.

– Jag tar promenader här i skogen varje dag, säger han.

Båda tycker att är bra om området blir reservat.

– Jätteskönt, så att det bevaras, säger Susanne.

Tyresö har sju naturreservat

Tyresö är en av de tio kommuner i landet som i procent har mest skyddad natur. 3 554 hektar är skyddad eller 35 procent.

De sju reservaten är:

◗ Alby. 287 hektar. Bildat 1975, utvidgat 2001.

◗ Dyvik lövängar. 19
hektar. Bildat 2012.

◗ Dyvik. Cirka 6 hektar. Bildat på 1960-talet.

◗ Hammarberget. 58 hektar. Bildat 1993.

◗ Klövberget.61 hektar. Bildat 2017.

◗ Sandholmarna. 76 hektar. Bildat 1995.

◗ Tyresta nationalpark och naturreservat (ligger i Haninge och Tyresö). 1 964 hektar respektive 2 730 hektar. Nationalparken bildad 1993 och reservatet 1986.

Källa: Tyresö kommun, Länsstyrelsen, SCB

Visa merVisa mindre

Eniga politiker

En enig kommunstyrelse sa nyligen ja till ett reservat här. Frågan ska vidare till fullmäktige i januari.

– Det har aldrig funnits några politiska meningsskiljaktigheter, säger Mats Lindblom (L).

Området skulle bli det tredje största reservatet i Tyresö efter Tyresta och Alby. Det sträcker sig från berget – som är ett av länets högsta – ner mot den trolska skogssjön Ällmora träsk och vidare till Ällmoraängen som förr var kärrmark.

Ett till reservat

Kommunen köpte området på 90-talet.

– Det är det största sammanhängde oexploaterade området på halvön. Det är sista pusselbiten i ett stråk med skyddad natur som mer eller mindre hänger ihop.

Telegrafbergets föreslagna naturreservat är 137 hektar stort varav 128 är land. Foto: Claudio Britos

Tanken är att 1,8 miljoner ska förbereda området. Pengarna ska bland annat gå till skyltar, rastplats och parkering. En pott på 450 000 per år är öronmärkta för att hålla reservatet i skick.

Kommunen har siktet instället på ytterligare ett reservat: Barnsjön.

– Det är en unik miljö och ett rekreationsområde.

Blir det fler reservat efter det?

– Det har jag svårt att tänka mig. Det skulle vara någon mindre plätt som någon uppmärksammar oss på. Vi är en av Sveriges mest naturskyddade kommuner redan i dag, säger Mats Lindblom.

Det här är Telegrafberget

Området ligger på Brevikshalvön. Till Tyresö centrum är det cirka 9 km.

Syftet är bland annat ”att bevara och vårda ett tätortsnära naturområde med högt värde för biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer”.

Det är 137 hektar stort varav 128 är land.

Mer än hälften av området består av hällmarkstallskog. Andra naturtyper i fallande ordning: tallskog, blåbärsgranskog, blandskog, kärr, lövskog, ängsmark och sjö.

Kommunen ska ta hand om skötsel och förvaltning.

Källa: Tyresö kommun

Visa merVisa mindre

Pilarna på toppen av utsiktstornet visar väderstrecken. Foto: Claudio Britos