LINJE 31. Nu gäller det att ta rätt tåg i Alvik, linje 31 mot Bromma flygplats och 30 mot Solna. Foto: Mikael Ullén/Region Stockholm

Tvärbanan till Bromma flygplats öppnad

Tvärbanan har fått en ny linje, linje 31. I Ulvsunda viker den av mot Bromma blocks och Bromma flygplats.

  • Publicerad 10:02, 17 maj 2021

Nu har trafiken på tvärbanan till Bromma flygplats släppts på. Det är nya linje 31 som går från Alviks strand via Alvik, Johannesfred, Norra Ulvsunda och Bromma blocks.

Linjen går i kvartstrafik, och ersättningsbussarna har upphört att gå.

Nu gäller det att se upp så att man kliver på rätt spårvagn. Men för den som behöver byta har plattformen i Norra Ulvsunda byggts om för att underlätta övergången.

Till Helenelund

När hela linjen är utbyggd går den förbi Rissne, Kista centrum och vidare mot Helenelund, som är slutstation.

Nej till regeringens förslag att lägga ner Bromma flygplats

– Jag är mycket glad och stolt över att SL, trots pandemin och projektets komplexitet, fortsätter att förstärka, förbättra och utveckla en redan robust kollektivtrafik i Stockholmsregionen, säger SL:s trafikdirektör Fredrik Cavalli-Björkman i ett pressmeddelande.

Säkerhet

Varken SL eller Swedavia har haft erfarenhet av att anlägga spår så nära en flygplats, med de särskilda säkerhetskrav som det innebär.

– Genom ett nära samarbete med Swedavia har vi lyckats överkomma otaliga utmaningar, säger Cavalli-Björkman.

Tvärbanans hela Kistagren planeras vara klar 2023.

"Ekopark mest troligt om Bromma flygplats läggs ner"