Gustav Hemming (C) och Irene Svenonius (M) presenterar regionens budget. Foto: Ingrid Johansson

Två miljarder för att täcka upp SL:s förlust

SL-kortet höjs med 20 kronor, men skatten blir oförändrad. Region Stockholms budget inför 2022 omsluter 118,6 miljarder och innehåller satsningar både på sjukvård och på att rädda kollektivtrafiken.

  • Publicerad 11:22, 5 okt 2021

Vi är ingen isolerad ö, det kan blossa upp en ny mutation.

Av de 118 miljarderna går 70 till hälso- och sjukvården.

– Det är den största hälso- och sjukvårdsbudgeten någonsin. Vi ska stärka husläkarverksamheterna och arbeta bort vårdskulden, sa finansregionrådet Irene Svenonius (M) när budgetförslaget presenterades på tisdagen.

Hon poängterade att regionen satsar på sina kärnverksamheter, och att resenärerna i kollektivtrafiken nu ska vinnas tillbaka. Omkring två miljarder går till att täcka upp för förlusterna under pandemin.

Månadskortet höjs

Trots det höjer man nu priserna.

Priset på SL-kortet höjs vid årsskiftet

– Vi har nu en högre del som finansieras av skatter än tidigare, och jag tror att resenärerna är beredda att stödja de stora investeringar vi står inför, säger hon.

Totalt planeras investeringar i kollektivtrafiken med 126,9 miljarder kronor under åren 2022–2031. Det handlar framför allt om utbyggd tunnelbana och nya spårvägar.

30-dagarsbiljetten kommer att kosta 970 kronor mot dagens 950, och den rabatterade månadsbiljetten 650 kronor mot 640 idag. Enkelbiljett med med reskassa höjs med en krona till 39 kronor, rabatterad 26 kronor.

Nya biljettyper

Samtidigt ska biljettsortimentet utökas. I oktober väntas en flexibiljett införas, som gäller för tio resor under en 30-dagarsperiod. Priset är inte fastställt ännu.

– Dessutom är en familjebiljett på gång, så att en familj, eller en grupp människor, kan åka kollektivt tillsammans i stället för att ta bilen, säger kollektivregionrådet Tomas Eriksson (MP).

Pandemin kan påverka

Men det finns orosmoln inför 2022.

– Vi har respekt för att pandemin inte är över. Vi är ingen isolerad ö, det kan blossa upp en ny mutation. Men vi måste ändå basera budgeten på ett normalscenario, säger Irene Svenonius.

Oppositionen: "Blågröna budgeten leder till varsel"

Budgeten i korthet

Hela budgeten omfattar 118,6 miljarder kronor.

Skattesatsen är oförändrad 12,08 kronor.

Ersättningen till husläkarmottagningarna räknas upp med 4 procent.

Ersättningen till aktusjukhusen räknas upp med 1,5 procent.

500 miljoner skjuts till för att klara av vårdskulden efter pandemin.

250 miljoner satsas på att patienter ska få en fast husläkare, bonusen för vårdcentraler som klarar det skruvas upp.

Satsningen på betald utbildning för specialistsjuksköterskor fortsätter, 100 per år ska utbildas.

Läkarinsatserna på äldreboendena stärks med 17 miljoner kronor.

Hälsoinformatörer och andra mobila insatser ska införas i utsatta områden för en mer jämlik folkhälsa.

25 miljoner kronor avsätts för skärgårdssatsningar. Säsongen ska bli en månad längre, är målet, och 4 miljoner avsätts för bryggor och väderskydd. Hållplatser med fler än 20 påstigande per dygn ska få väderskydd.

Sjukvården i skärgården ska få ett lyft, eventuellt blir det en ny läkarbåt.

Försöket med pendelbåtslinjen 83 Rindö-Vaxholm-Stockholm förlängs ett år.

SL:s månadsbiljett höjs till 970 kronor, 650 kronor för dem som har rabatt.

63 miljoner kronor avsätts under tre år för att bussarna ska komma fram snabbare.

15 miljoner kronor går till uppstartsstöd inom kultur och idrott.

Visa merVisa mindre