ANSTRÄNGT LÄGE. Kungsholmens förskolebudget är ansträngd. Foto: Jannie Flodman

Två förskolor på Kungsholmen stängs

Färre barn och för stora lokaler. Nu ska flera förskolor på Kungsholmen slås ihop för att minska lokalkostnaderna. Samtidigt ökar barngrupperna.

  • Publicerad 16:37, 7 okt 2020

Under året har Kungsholmens stadsdelsförvaltning gått igenom förskolelokalerna och behovet. Resultatet? Det finns för stor lokalkapacitet i förhållande till antalet barn de kommande åren. Samtidigt är förskolebudgeten i år ansträngd, något som kritiserats av oppositionen.

Kungsholmen river förskolor för att klara ekonomin

För att effektivisera och spara pengar gjorde man sig därför av med två tillfälliga paviljonger i början av året.

Nu planeras för ytterligare förändringar när två förskolelokaler, Taffelberget och Kungspilen med totalt 81 barn, ska läggas ner. Efter årsskiftet ska dessa flyttas in i Lindhagens förskola respektive Skorpan.

Några fler hopslagningar är inte aktuella i dagsläget enligt förskolechefen Lena Forsberg, men de ” ser över behovet och anpassar lokalerna efter barnantal.”

Enligt stadsdelsnämndens ordförande handlar åtgärderna om en långsiktig planering och att avveckla lokaler som ”inte fungerar lika bra eller som vi inte kan behålla av andra skäl”.

inte fungerar lika bra som andra eller som vi inte kan behålla av andra skäl.

– Stockholm har landets högsta förskolepeng och bra förskolor men det är ingen hemlighet att budgetläget för förskolorna inte var så generöst i år. Då är det extra viktigt att se över resurserna. Vi hoppas ha fortsatt goda resurser men det återstår att se hur budgeten för nästa år blir, säger stadsdelsnämndens ordförande Rasmus Jonlund (L).

Samtidigt visar ny statistik från stadsdelen att antalet barn per avdelning ökar jämfört med tidigare år. I snitt finns det nu 16,6 barn per avdelning, vilket är nästan ett barn mer i snitt än förra året och över årsmålet på 16.

Ni inom Liberalerna i Stockholm har ju tidigare pratat om att ni vill minska barngrupperna, gäller inte det längre?

– Självklart. Långsiktigt vill vi ha mindre barngrupper. Men i dagsläget är det fler äldre barn, som är i större grupper, än yngre barn och därför ser det ut så. Det är ingen dramatisk försämring.

Men om det nu är färre barn, är det inte då läge att behålla lokaler och försöka minska barngrupperna?

– Nej, det är inte så enkelt. Det är många faktorer som spelar in då som lokaler, tillgång på pedagoger och så vidare. Man ska inte luras av en statistisk skillnad utan måste se till varje förskola och avdelning, säger Rasmus Jonlund.

– Vi måste vara flexibla och anpassa oss efter hur många barn vi har i förskolan. Är det färre barn en period är det bra läge att ställa om och satsa framåt på framtidens förskolor. Lägger vi onödigt mycket pengar på lokaler blir det mindre över till pedagogerna.

Förskoleläget på Kungsholmen

Lägesbild: Fler barn än väntat har sagt upp sina platser och flyttat enligt stadsdelsförvaltningen. Flera förskolor, både kommunala och privata, saknar barn i kö. Dessutom väntas antalet barn kommande år minska.

85 förskoleplatser avvecklades i början av året då paviljonger på Mariedalsvägen och Lagerlöfsgatan tog bort.

I januari 2021 ska Taffelbergets förskola (53 barn) och Kungspilen (31 barn), flyttas in i befintliga förskolorna Lindhagens förskola på Mariebergsgatan respektive Skorpan på Arbetargatan.

Källa: Kungsholmens stadsdelsförvaltning, tertialrapport 2

Visa merVisa mindre