På den så kallade Hemköp-tomten vid korsningen Gamla Tyresövägen/Flygledargatan finns planer på cirka 450 nya bostäder, handel och service, förskola och p-hus. I planerna ingår bland annat en 16 våningar hög skrapa.

En enig Skarpnäcks stadsdelsnämnd har ställt sig positiv till planerna som beskrivs stärka kopplingen mellan Sköndal och Skarpnäck, förbättra och göra gatumiljön mer attraktiv och säker.

Önskan kring butiker

I remissvaret till stadsbyggnadskontoret som jobbar med planen önskar man dock att de butiker som tillkommer snarare kompletterar än konkurrerar med dagens butiker i Skarpnäck.

Man vill också att stadsbyggnadskontoret tar upp frågan om förstärkt kollektivtrafik med Region Stockholm.

Läs mer: Detta planeras vid Hemköp-tomten i Sköndal/Skarpnäck.