Det har gått femtio år sedan radhusområdet i Norra Sköndal byggdes. Sedan dess har det varit lugnt, medan byggboomen har rullat fram för fullt på andra sidan Tyresövägen.

Men snart är nya grannar på ingång. Grannar som av allt att döma kommer att se ner på områdets nuvarande invånare.

Men mer om det strax. Först lite bakgrund:

Tomten där Hemköp ligger ägs av fastighetsbolaget Genova. För drygt ett år sedan fick bolaget en markanvisning för att bygga bostäder.

– Vi vill utveckla den här fastigheten, som vi tycker har ett attraktivt läge, sa Genovas stadsutvecklingschef Anna Molén till Mitt i då.

Nu har stadsbyggnadskontoret presenterat ett planförslag som visar hur det nya området är tänkt att se ut.

Lokaler och parkering rivs

Alla nuvarande lokaler, både Hemköp-butiken och andra verksamhetslokaler, rivs enligt förslaget. Det gäller även markparkeringen vid butiken där cirka 100 p-platser försvinner.

Det ska ge plats för cirka 450 nya bostäder i tre kvarter med egna bostadsgårdar.

Ett av husen, vid korsningen Flygledargatan-Gamla Tyresövägen, föreslås bli 16-våningar. Det blir en rejäl kontrast mot dagens låga rad- och kedjehus i området.

Höghuset ska markera entrén till Skarpnäck söderifrån, skriver stadsbyggnadskontoret.

Ny butik för Hemköp?

I ett av kvarteren planeras en ny lokal för dagligvaruhandel. Det ligger nära till hands att det blir Hemköp som får flytta in när deras nuvarande butik rivs. Det är också vad fastighetsägaren Genova tidigare har sagt.

Magnus Törnblom, presschef på Hemköps ägare Axfood, vill dock inte bekräfta att det verkligen blir så.

– Vi har en fortsatt god dialog med fastighetsägaren, säger han bara.

Väg blir stadsgata

Även de andra kvarteren får lokaler för verksamheter i bottenvåningarna.

Planerna innebär även att gator dras om för att stärka sambandet mellan Sköndal och Skarpnäck.

Gamla Tyresövägen görs om och får karaktären av en lokal stadsgata. Det innebär bland annat sänkt hastighet, fler övergångsställen och mer yta för gång- och cykelbana.

Två parkeringshus

När Mitt i Söderort förra hösten frågade runt i området om planerna, var åsikterna blandade. Någon välkomnade fler bostäder, medan en annan undrade var man ska parkera när markparkeringen bebyggs.

Så hur blir det med det?

Enligt planförslaget ska parkeringen i området lösas med hjälp av två nya parkeringshus, varav ett under mark. Totalt 264 p-platser planeras. Det ska enligt stadsbyggnadskontoret täcka behovet både för boende och kunder till den nya butiken.

I planförslaget ingår också en förskola för cirka 80 barn.