Göteborg

Det handlar främst om att hyresgästerna i Framtidenkoncernens så kallade utvecklingsområden – Bergsjön, Biskopsgården, Hammarkullen, Hjällbo, Lövgärdet och Tynnered – enligt undersökning upplever en ökad trygghet i sitt område

– I dag känner sig de boende i våra utsatta områden i genomsnitt lika trygga som man gör i resten av koncernens bestånd, vilket totalt består av över 76 000 lägenheter utspridda över hela Göteborg. Det inger hopp för den fortsatta utvecklingen, säger Terje Johansson, vd för Framtidenkoncernen i en kommentar.

Rent men fult

Rent och snyggt är ett annat mått som ökar.

– Att hålla rent och snyggt bidrar både till områdets attraktivitet och den upplevda tryggheten. Här ser vi att flera områden tar tydliga steg framåt och sammantaget ligger våra utvecklingsområden nu över koncernsnittet för hela staden, säger Lars Bankvall, forsknings och utvecklingschef på Framtiden.

Däremot har måttet kring hur attraktiv man upplever sin egen stadsdel, trots en svag ökning, en bit kvar upp till koncernsnittet.

Summa summarum: Sedan basmätningen år 2020 har koncernens sex utvecklingsområden haft en positiv utveckling i de följande tre mätningarna.

– Vi ser en mycket positiv utveckling över tid och eftersom utvecklingen går snabbast i de utsatta områdena utjämnas också skillnaderna mellan stadens olika områden successivt, säger Lars Bankvall.