Oroad. Carina Lemon Allstrin, ordförande för Kommunals sektion Gullmarsplan, tycker inte att staden än så länge har dragit ner på timvikarierna och tagit in personal längre perioder. Foto: Sacharias Källdén

Trots kritiken – fortsatt många timvikarier i äldreomsorgen

Trots att det har pekats ut som en risk för att coronasmitta sprids är det fortfarande en hög andel timvikarier i äldreomsorgen i Stockholm. Staden lovar att vikarierna nu får längre kontrakt, men facket är oroat: “Har inte sett att det gått från ord till handling”.

  • Publicerad 16:52, 16 nov 2020

I våras varnade så väl fackförbundet Kommunal som äldreforskare för att många timanställda kunde vara en orsak till att coronaviruset tog sig in och spreds på äldreboenden i Stockholm.

Regionrådet Anna Starbrink (L) har i ljuset av smittan bland de äldre också kritiserat sina borgerliga kollegor i staden för förlita sig på för många timanställda. I Göteborg sköt kommunen i maj till ett krispaket för att anställa fler och dra ner på andelen timvikarier som en åtgärd för att hålla smittan inom äldreomsorgen nere.

I Stockholm har andelen timvikarier inte minskat sen den första smittvågen under våren, trots debatten.

Längre kontrakt

I september var 32 procent av de anställdas inom den kommunala äldreomsorgen timvikarier. I mars, april och maj var siffran 33 procent. Ungefär var fjärde arbetad timma har utförts av en timvikarie i den kommunala äldreomsorgen i år.

Men enligt finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) har staden agerat för att minska de korta timinhoppen. Redan i våras togs beslutet att timvikarier ska anställas i minst två veckor, så att de har rätt till sjukpenning och inte riskerar att gå till jobbet med symtom av rädsla att förlora sin inkomst.

– Idag försöker vi anställa vikarier i tre, fyra månader i taget för att vi vet att pandemin inte är över, säger Anna König Jerlmyr.

Att siffrorna över timvikarier trots detta ligger på samma nivå som tidigare beror enligt Anna König Jerlmyr på att de inte har anställts på månadskontrakt, utan att de fortsatt är anställda på timmar.

Gick mellan boenden

Men Carina Lemon Allstrin, ordförande för Kommunals andra största sektion Gullmarsplan, med nära 6700 medlemmar i södra Stockholm, delar inte bilden att de långa vikariaten har blivit fler utan menar att verksamheterna fortsatt att ta in timvikarier efter dagsbehovet.

Som anställd som undersköterska på ett vård- och äldreboenden såg hon själv i våras hur timvikarier gick mellan olika arbetsgivare och olika boenden, trots risken att smitta kunde spridas.

–  När man jobbar för sin brödföda månad för månad så går folk runt. Personal jobbade på sjukhus ena dagen och på ett äldreboende nästa dag. Jag är inte förvånad att personal bar smitta med sig, säger hon.

Klart: Stockholm inför nytt besöksstopp på boenden

Förra veckan skickades en påminnelse ut från stadsledningskontoret till alla stadsdelsförvaltningar att de ska schemalägga personal, även timvikarier, över längre tid och gärna flera månader, med en uppmaning att överbemanna när smittspridningen nu ökar.

"Ekonomin ska inte vara en fråga"

– Min uppfattning är inte att man hittills har gjort så här. Vi har fortfarande inte sett att man har gått från ord till handling. Nu kommer det här budskapet och nu ska det bemannas upp trots att det gått två veckor sen de skärpta råden för Stockholm kom, säger Carina Lemon Allstrin.

Anna König Jerlmyr säger så här om kritiken:

–  Det finns säkert undantag, men när jag förhör mig med statsledningen och våra verksamhetschefer så säger de att inriktningen är att anställa vikarier under längre tid. Det finns inte heller några vetenskapliga belägg för att timavlönade är en orsak till smitta utan det viktigaste är att vi säkerställer att man har skyddsmaterial och kunskap om basala hygienrutiner. Testning och smittspårning är också viktiga nyckelfaktorer, säger hon.

I budgeten för 2021 satsar ni mer resurser på äldreomsorgen, bland annat för att öka kontinuiteten i personalen. Finns det behov av att tillföra mer resurser redan nu när smittan ökar igen?

– Vi har sagt till våra verksamheter att ekonomin ska inte vara en fråga för dem, utan vi tillför de resurser som behövs. Det vet varenda verksamhetschef. De behöver aldrig komma och fråga om de får anställa eller köpa in material utan vi ska leverera det de behöver, säger Anna König Jerlmyr.

FAKTA: Andel av de som arbetat inom den kommunala hemtjänsten och på de kommunala vård- och omsorgsboendena under 2020 som utgörs av timavlönade.

Loading...

Loading...