Den 29 mars nekade Mark- och miljööverdomstolen Nacka kommun prövningstillstånd att anlägga två elvaspelarplaner med konstgräs i Källtorp. 

Beslutet går inte att överklaga och därmed ligger länsstyrelsens och mark- och miljödomstolens förbud mot fotbollsplanerna fast.

Som Mitt i har rapporterat tidigare utreder kommunen ett 20-tal alternativ till fler fotbollsplaner i kommunen.

”Tio punkter”

Nu vill Alliansen att stadsledningskontoret senast den 12 juni går till botten med tio av planerna. 

– Länsstyrelsens förbud mot de tilltänkta planerna i Källtorp gör att vi nu behöver ta ett bredare grepp för att få fram fler planer. Barn och unga ska ha goda möjligheter att spela fotboll i Nacka och nu tar vi initiativ med tio punkter för att få fram de efterlängtade planerna, säger kommunalrådet Mats Gerdau (M) i ett uttalande.

Flera av alternativen har som Mitt i har rapporterat om tidigare utmaningar. Grusparkeringen vid Hellasgården ägs av Stockholms stad, I Porsmossen finns huvudvattenledningar som gör att planerna kan behöva rivas upp och i Ramsmora har skyddade arter som hasselsnok, mindre vattensalamander, nordfladdermus och brunlångöra gjort att länsstyrelsen tills vidare förbjudit fotbollsplaner. Där utreder Nacka kommun vidare alternativa platser och om det går att minska påverkar på djur och natur. Att förstora Orminge bollplan från sjupspelarplan till elvaspelarplan kräver sprängningar och omdragningar av gång- och cykelbana.

Vill göra spontanfotbollsplaner bokningsbara

Ett annat förslag är att föreningar ska kunna boka spontanfotbollsplaner i större utsträckning.

– Det är även en tydlig markering på att kommunen behöver möjliggöra för föreningarna att använda befintliga ytor i större omfattning. Det kan handla såväl om att göra små planer större som att anlägga konstgräs på grus eller stretcha bokningsbara tider, säger kommunalrådet Karin Teljstedt (KD) i ett uttalande.

Oppositionsrådet Johanna Kvist (S) tycker att Moderaterna och Alliansen borde ha ”påbörjat arbetet med att titta på fler platser för längesedan”.

”Ett av de stora problemen är att de inte hörsammade behovet av en elvaspelarplan på Sicklavallen. Vi tycker bland annat att kommunen bör ändra inriktningen för framtagandet av detaljplanen för Sydvästra Plania i Sickla så att den innehåller en elvaspelarplan”, skriver hon i ett mejl till Mitt i.