I augusti 2020 kom Nacka kommun överens med Erstavik Fideikomiss om att hyra och förvandla en fårhage i Källtorp, 500 meter från Hellasgården, till två fullstora fotbollsplaner, 500 meter från Hellasgården.

Men följande år dömde kommunens egen kulturmiljöinventering ut planerna eftersom de ansågs hota kulturmiljö och friluftsliv av riksintresse. Förra året gjorde först länsstyrelsen och därefter mark- och miljödomstolen samma bedömning och förbjöd fotbollsplanerna.

”Principiellt intressant”

Nacka kommun överklagade men Mark- och miljödomstolen nekar alltså prövningstillstånd.

Kommunalrådet Mats Gerdau (M) nåddes av beskedet på onsdagseftermiddagen. Han har svårt att förstå varför domstolen inte prövar frågan.

 ”Avvägningen mellan kulturlandskap och idrott och mellan allmänt intresse och enskilt intresse (vilket fotboll uppenbarligen betraktas som) borde vara principiellt intressant”, skriver han i ett sms till Mitt i.

Hur agerar du och kommunen nu?

”Sedan tidigare har vi gett uppdrag till våra tjänstemän att titta på alternativa platser. Det är klart inom kort. Väldigt angeläget att få fram andra planer nu.”

Oppositionsrådet Johanna Kvist (S) tycker att Mats Gerdau är sen på bollen.

”Vi har hela tiden påtalat svårigheterna med Källtorp och risken att det faktiskt inte blir några elvaspelartplaner alls i området. Om Moderaterna hade menat allvar med att få till fler fotbollsplaner i området hade de påbörjat arbetet med att titta på andra platser för längesedan”, skriver hon i ett mejl till Mitt i.