Stockholms kvinnor är sämst i landet på att gå på mammografi. Det visar en rapport från Cancerfonden.

I Region Stockholm deltar 71 procent av dem som blir kallade. I hela riket är siffran 81 procent.

Men deltagandet skiljer sig åt även inom regionen. I områden med lägre utbildning och inkomst är deltagande lägre.

Få i Spånga – fler på Söder

I Spånga hörsammar bara 61 procent kallelsen, i Kista och Skärholmen 62 procent. Högst andel som deltar har Sofia församling på Söder, med 78 procent.

När det gäller kommuner så ligger Nacka i topp med 76 procent, samt Täby och Vallentuna (75 procent). I botten ligger Botkyrka med 64 procent.

– Det är helt oacceptabelt att vi fortfarande har så stora skillnader. Alla regionpolitiker oavsett färg måste arbeta systematiskt för att nå de personer som i dag inte deltar i screeningen. Och det måste hända nu, varje dag vi väntar innebär ett enormt mänskligt lidande, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare för Cancerfonden, i ett pressmeddelande.   

Större chans att överleva

Alla kvinnor i åldrarna 40–74 kallas till mammografi. Vid screeningen kan cancer upptäckas tidigt, vilket ger en bättre prognos för bot och överlevnad.

Varje år drabbas omkring 9 000 kvinnor av bröstcancer i Sverige. 60–70 procent av fallen upptäcks vid mammografi.

https://www.mitti.se/nyheter/sa-ska-screening-for-brostcancer-bli-effektivare-i-stockholm/repuif!ssRR2mE0q@B8@wcDF5pB7A/

Kvinnor i åldrarna 23–64 kallas även till cellprov för att upptäcka livmoderhalscancer. Också här är deltagande lågt jämfört med övriga landet, 58 procent mot 71 procent.

Många går privat i stället

Den låga siffran kan till viss del bero på att många kvinnor i Stockholm går hos privata gynekologer, och passar på att ta cellprov när de ändå är där. I Cancerfondens rapport ser det då ut som att de avstått från cellprov.

I Region Stockholm är en stor del av vården privat via vårdvalet, och i viss mån kan även den låga mammografi-siffran hänvisas till det.

Lägre i utsatta områden

Men den största orsaken är segregeringen, enligt Karin Leifland, överläkare och processledare på RCC.

– Deltagandet beror på område. Samma områden som har låg andel som vaccinerar sig mot covid-19 har låg andel som deltar i screening. Det är absolut inte bra, säger hon.

Tar sig inte tid

De insatser som görs handlar om information på olika språk och hälsoinformatörer på plats ute i centrum och som går ut i de lokala föreningarna.

Något som varit effektivt är att skicka en ny kallelse till dem som uteblivit. 30 procent av dem dyker då upp.

– Helst skulle man gå hem till alla för att vara säker på att nå ut! Det handlar både om svenska kvinnor och utrikesfödda. Ofta kvinnor mitt i livet, med barn och jobb och som inte tar sig tid att bry sig om sig själva, säger Karin Leifland.