Med sina omkring 800 bofasta är Adelsö knappast kommunens folktätaste ö. Men frågan är om det inte är den politikertätaste?

När alla nio fullmäktigepartierna presenterat sina kandidater inför valet i september står det klart att ön har ordentlig representation högt upp listorna.

Såväl Centerpartiet som Sverigedemokraterna och Öpartiet har nämligen sina listettor bosatta på ön.

Men det slutar inte med det. Sett till gällande mandat och namnens placering på de aktuella listorna är det inte otroligt att ön kan ha 8 av 41 ledamöter i fullmäktige nästa mandatperiod.

Centerpartiets topp Ove Wallin är uppvuxen på ön och bor där sedan många år.

– Jag har noterat det där, säger han.

Ove Wallin känner att det finns ett stort lokalt engagemang bland Adelsöborna, något han tror påverkar.

– Jag tror att det lever kvar sedan förbindelserna inte var så goda hit. Det finns en landsbygdskänsla, ska vi få något gjort får vi göra det själva och inte vänta på att andra ska göra något, säger han.

Lokalpatrioter

Sverigedemokraternas toppnamn Jimmy Fors flyttade till ön för två och ett halvt år sedan och känner engagemanget, inte minst för hembygden.

– Jag tror att det finns en patriotisk stämning bland Adelsöborna.

Han tror att det finns något extra som lockar till engagemang.

– Just förvaltandet och bevarandet för att inte glömmas bort. Man vill kunna bo där i fortsättningen, säger Jimmy Fors.

Öpartiets toppnamn Desirée Björk har bott många år på ön. Hon drar inte så stora växlar av representationen.

– Jag tror mest att det är tillfälligheter. Samtidigt vill många värna sin ö och påverka så att den inte hamnar i skuggan, säger hon.