Två nya groddammar vid Råcksta träsk är nu färdigställda intill den befintliga som var delvis igenväxt, och som rustats upp och byggts ut. Arbetet drog i gång i september 2021 och blev klart innan sommaren. Totalt utgör de tre dammarna nu ett cirka 800 kvadratmeter stort område.

– Vi ser hur groddammar växer igen, därför känns det jättekul att kunna rikta in sig på insatser som behövs. Nu kan vi lyfta platsen vid Råcksta träsk mer konkret, säger trafikborgarråd Daniel Helldén (MP).

De nya groddammarna ingår i stadens projekt Grönare Stockholm. Det sjösattes 2017 och totalt görs 25 parker, naturområden, gångstråk och torg grönare fram till och med i år.

Grimstabon Maria Del Carmen Pantoja Castro promenerar ofta runt träsket och är positiv till upprustningen.

– Jag tycker de gjort det jättefint, säger hon.

https://www.mitti.se/nyheter/nytt-hopp-for-vasterorts-grodor/repubq!4Nzznmr6o8jcADWdk7Lw/

Träsprång och broar

För det är inte bara grodorna som kan nyttja de nya dammarna; Träspång, broar och räcken för besökarna har kommit på plats. Vägen intill har fått en upprustning och i höst väntar plantering av vattenväxter och uppsättning av informationsskyltar.

– Det är ju en social sak att folk kan gå och titta på det här. Samtidigt hjälper vi salamandrarna, grodorna, fåglarna och insekterna på platsen, säger Daniel Helldén.

Trots åtgärder som groddammar minskar groddjuren i antal i landet, enligt Naturskyddsföreningen. Groddjurens vandringar mellan de torrare platserna, där man har vinterdvalan, och våtmarkerna genomförs flera gånger under ett år. Naturliga vattensamlingar är livsviktiga för grodorna och det är i sjöarna och dammarna parningen sker.

Staden har fullt sjå med att parera effekterna av sitt eget bostadsbyggande. På 12 år har närmare 30 groddammar anlagts och under samma period tycker sig också miljöförvaltningen ha märkt en förbättring för samtliga arter.

Men småvatten saknas alltjämt helt på sina håll. Vid Sköndal har staden precis byggt klart tunnlar för grodorna, sedan nya vägbyggen stoppat vandringsvägarna.

Gör ni tillräckligt för att grodorna ska överleva?

– Överallt, inte bara i Sverige, är grodorna på tillbakagång. Det är ett problem, men nu har man kunskaperna för att vidta åtgärder på ett bra sätt som säkrar djurens livsmiljö i staden, säger Daniel Helldén.

Staden har även byggt övervintringsplatser för groddjuren vid Råcksta träsk, av stenar i soligt läge som är täckta med jord. Prislappen för upprustningen landade på cirka tre miljoner kronor.