Övergångsstället vid Skå kyrka kommer inte få trafiksignaler inom de närmaste åren. Det säger Trafikverket.

"Signalreglerade övergångsställen används främst på vägar där det är så pass hög trafikintensitet att passerande inte skulle kunna ta sig över vägen vid ett obevakat övergångsställe", skriver Sara Eklund, trafikingenjör på Trafikverket, i ett mejl till Mitt i Mälarö.

Så är det inte på sträckan förbi kyrkan menar hon:

"Mängden trafik och antalet passerande är för lågt på platsen för att det ska vara motiverat med ett signalreglerat övergångsställe".

Det var i mitten av januari som en kvinna blev påkörd vid övergångsstället. Hon fördes till sjukhuset och har inte kunnat bli förhörd av polisen om olyckan, på grund av att hon fortfarande är allvarligt skadad.

Förhör har hållits med bilföraren som är misstänkt för grov vårdslöshet i trafik och grovt vållande till kroppsskada.

Händelsen har upprört boende i området, som vill se säkerhetsåtgärder på platsen då många skolbarn rör sig här.

Inga åtgärder planeras

Några andra åtgärder för att öka trafiksäkerheten planeras inte heller längst sträckan. Resurserna räcker helt enkelt inte till.

Enbart inom Stockholms län har Trafikverket omkring 400 gång- och cykelpassager som är i behov av åtgärder för att öka trafiksäkerheten, menar Sara Eklund.

"Vi har för tillfället andra objekt och platser som vi bedömer som mer trafikosäkra", skriver hon i mejlet.

Förslaget att sänka hastigheten till 30 kilometer i timmen under skoltid är något som länsstyrelsen skulle fatta beslut om. Men när Trafikverket lämnar sina synpunkter till länstyrelsen så utreds andra hastighetsåtgärder samtidigt.

Gupp, avsmalningar eller att bygga in två kurvor efter varandra, en så kallad chikan, är åtgärder som sänker hastigheten, men som också måste vägas mot framkomlighet.

"Därför är det svårt att göra en bedömning i det här enskilda fallet utan att en utredning gällande dessa aspekter gjorts", skriver Sara Eklund i sitt mejl.

"Vi kommer inte släppa det här", säger kommunstyrelsens ordförande Johan Elfver.

"Vi kommer inte släppa det här", säger kommunstyrelsens ordförande Johan Elfver.

Mikael Andersson

Även om Trafikverket inte har några planer för platsen kommer Ekerö kommun se till att göra vad de kan för att stärka trafiksäkerheten, menar kommunstyrelsens ordförande Johan Elfver. 

– Jag gick direkt in till förvaltningen när jag hörde om det som hänt för att se vad vi kan göra. Det är tragiskt när en olycka inträffar och jag förstår frustrationen som många boende känner, att det ska behöva hända något innan saker görs, säger han.

På vilket sätt kommunen kan agera för att öka trafiksäkerheten längst sträckan vill Johan Elfver dock ännu inte gå in på. 

– Det får våra kloka tjänstemän avgöra. Men från kommunstyrelsens sida vill vi ha en rapportering och status på att något sker. Vi kommer inte släppa det här, säger han.