Körfält stängs på E6 vid Olskroken

Under sista helgen i januari och första i februari, fortsätter Västlänkens byggnation av en ny järnvägsbro över E6. Arbetet påverkar trafiken på E6 mellan Olskroksmotet och Gullbergsmotet. Det innebär att helgen 28-29 januari är endast två körfält öppna söderut och tre körfält öppna norrut. Helgen 4-5 februari är endast två körfält öppna i varje riktning.

Påfart i Ånäsmotet stängd i flera månader

I nästan elva månader, från och med 1 februari till 22 december är påfarten från Ånäsmotet till E20 mot Stockholm stängd. Orsaken är att Olskroken planskildhet ska bygga ett nytt bullerskydd. Fordonstrafiken leds om via von Utfallsgatan och Munkebäcksmotet.

Under samma period stängs också gång- och cykelbanan längs E20 mellan Ånäsmotet och Munkebäcksmotet. Cykeltrafiken hänvisas till alternativa cykelvägar i området – följ skyltning på plats. 

Droppformade rondeller längs Hisingsleden

Preliminärt från slutet av februari försvinner korsningen Hisingsleden-Björlandavägen på grund av bygget av Björlandamotet, som på sikt ska bli en ny planskild trafikplats. Korsningen ersätts av två droppformade rondeller längs Hisingsleden, vilket kommer att skapa köer under rusningstid. Framförallt längs Björlandavägen.

De droppformade rondellerna kvarstår till sensommaren 2023, då trafiksituationen förändras på nytt.

Södra Sjöfarten i Centralenområdet stängs

Kring månadsskiftet februari/mars stängs Södra Sjöfarten mellan Operan och Hisingsbron och trafiken leds om via Norra Sjöfarten, som blir dubbelriktad. Dessutom stängs av- och påfarten från och till Götatunneln vid Lilla Bommen. Räkna med köer – framförallt i rusningstid. Gång- och cykeltrafiken påverkas inte.

Arbetet, som består av förberedelser för stadsutveckling, sker i etapper med olika trafikpåverkan. Den första etappen beräknas pågå i cirka ett år.

Begränsad framkomlighet i Eriksbergsmotet

I vår startar ombyggnationen av Eriksbergsmotet för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på Lundbyleden. En del av arbetet handlar om att bygga en ny rondell i Eriksbergsmotet som ska ersätta korsningen Lundbyleden-Inlandsgatan, som så småningom stängs.

Under arbetets gång råder begränsad framkomlighet för fordonstrafiken i perioder.

Tunnelbyte i Tingstadstunneln

Under helgen, 4-6 mars, planerar Trafikverket att flytta renoveringen av Tingstadstunneln från det ena tunnelröret till det andra. Det innebär att trafiken genom tunneln kommer att stängas av vid någon period.

Renoveringen av Tingstadstunneln har pågått sedan våren 2022 och innebär att det ena tunnelröret är stängt och trafiken går dubbelriktad i det andra med ett körfält öppet i varje riktning.

Inställd tågtrafik

Under påsk, valborg och Kristi Himmelsfärd påverkas tågtrafiken på flera sträckor på grund av banarbete vid Olskroken planskildhet. I korta drag handlar det om inställda tåg mellan Göteborgs Central och Gamlestaden/Partille/Ytterby. Kolla med ditt tågbolag om detaljer för din resa.