Suset från trafiken är konstant. Det händer att kvarterets ungar leker med hörselkåpor på, berättar de Ulriksdalsbor som Mitt i stämt träff med.

Varje dygn passerar 120 000 bilar på E4:an intill.

– Förutom dånet blir det väldigt mycket avgaser. Man tänker på alla partiklar som barnen utsätts för, det ligger en förskola jättenära och väldigt mycket barnfamiljer bor ju här, säger Terese Hellenros.

Hon var en av första att flytta in i nya Ulriksdal 2010. Hon gillade radhuslängorna med kommunikationer och natur runt knuten.

Nära motorvägen, jo. Men Peabs ritningar som familjen tog del av inför husköpet visade en sammanhängande kontorsdel som tjänade som bullervall mot trafiken.

Tereses grannar fick samma besked: Ulriksdal skulle bli en tyst stadsdel.

– Vi flyttade hit från Frösunda, som är väldigt trafikutsatt, just för att bo i ett skyddat område, berättar Oskar Kallenbach.

Fem våningar högt skydd

I detaljplanen från 2008 är ett permanent bullerskydd mot E4:an inskrivet som ett villkor för bostadsbyggandet. Antingen i form av sammanhängande kontor, så som var planen, eller som skärmar motsvarande fem våningar.

Nu har tolv år gått. Ett av kontoren har ännu inte påbörjats och byggnaderna sitter varken ihop eller utgör något ordentligt skydd, menar grannarna.

– Jag har aldrig putsat fönstren eller tvättat bilen så mycket som jag gör här, konstaterar Carina Persson.

Ett träplank, runt fyra meter högt, mot vägen funkar som tillfällig lösning. Bygglovet för planket gick ut vid årsskiftet. Och under hur lång tid kan man ha en tillfällig lösning? frågar de sig.

Terese Hellenros har i ett par års tid haft kontakt med Peab men upplever att hon klagar för döva öron.

– Peab möter oss med tystnad och de har skjutit fram problemet i åratal. De har sagt flera gånger att en lösning är på gång men inget händer.

Grannarna anser att ansvaret till sist ligger på staden.

– Solna måste sätta ned foten mot Peab så att de levererar det de lovat. Peab kommer för lätt undan, säger Carina Persson.

Inväntar bygglovsansökan

Miljö- och byggnadsförvaltningens chef Åsa Bergström säger att Solna stad har löpande kontakt med Peab i frågan.

– Vår bedömning är absolut att det behövs ett permanent bullerskydd och det var ett av villkoren i detaljplanen.

Hur lång tid har man på sig att fixa en sådan sak efter att en detaljplanen antas, det var ju ändå 2008?

– Det finns inte direkt något lagligt krav på takt, men vi är såklart angelägna om att utvecklingen går så fort som möjligt. I mars 2022 fick Peab bygglov för sin tredje och sista kontorsbyggnad på platsen, och jag hoppas och tror att vi kommer att se en bygglovansökan på ett permanent skydd inom kort.

Anser Solna att Peab brustit?

– Det finns säkert flera förklaringar till att det dröjt, där får jag hänvisa till Peab. Men vi uppmuntrar dem att realisera detaljplanen så som vi kommit överens om.

Peab svarar: https://www.mitti.se/nyheter/peab-om-bullerproblemet-losning-ar-pa-gang/repved!vc0okPS5jX5Ip8yE0Os3jg/