Av de cirka 900 bostäder som staden äger stod omkring 90 tomma under våren 2023.

Det har inneburit ett hyresbortfall på upp till 800 000 kronor i månaden.

– Hyresbortfallet kan vi inte försvara. Det är skattebetalarnas pengar och vi har skolor, omsorg och annat att lägga dem på, säger Anna-Britta Bergman (M), ordförande i fastighetsnämnden.

Nämnden föreslår därför att staden säljer tio bostäder – varav fyra före årsskiftet och resten under 2024 – via mäklare på öppna marknaden.

Men oppositionen – S, C, L och MP – anser att det borde vara möjligt att i stället hyra ut dem.

– I ett läge med skriande bostadsbrist ska man se en strategisk tillgång. Det är en jättechans att ha de här lägenheterna, säger gruppledaren Suzanne Liljegren (L).

Hon anser att de borde kunna användas vid rekryteringen av exempelvis förskolelärare och grundlärare i fritidshem. Detta för att locka eftertraktad personal.

Oppositionsrådet Daniel Larson (S) föreslår att bostäderna kan hyras ut till unga vuxna till en rimlig peng.

– Vi har väldigt många unga som inte kan hitta en bostad här, men som gärna vill stanna i sin hemkommun.

Dessutom har staden ett ansvar för Lidingöbor som är i behov av socialt stöd och för nyanländas etablering, menar han.

I år är dock stadens prognos att endast 27 nyanlända mottas?

– Den pendeln har slagit kraftigt genom åren. Man behöver planera för att kunna ta emot fler så att man inte står handfallen sedan.

Oppositionen menar också att det är fel tid att sälja med tanke på marknaden. Men stadens bedömning är att marknaden har kommit igång igen.

– Och i dagsläget står lägenheterna tomma, säger Anna-Britta Bergman (M) på fastighetsnämnden.

– Dessutom är det många som vill bo på Lidingö. Vi kan inte behålla bostadsrätter för att subventionera vissa Lidingöbor. Vi måste ta hand om ekonomin och tänka långsiktigt.

Staden har tillräckligt många lägenheter för nyanlända och för Lidingöbor som bedöms vara i behov av stöd Och personalchefen har möjlighet att erbjuda bostäder under särskilda omständigheter, menar Anna-Britta Bergman.

– Men det är ingen standard att vi erbjuder personal lägenheter. Och det är det inte i någon kommun vad jag vet. I grund och botten är det så att man kan inte få ett förstahandskontrakt i en bostadsrätt och de flesta som hyr, på längre sikt, vill hyra i förstahand.

Suzanne Liljegren (L) håller inte med.

– Just nu finns det massor med människor som bor i tredje hand – som skulle bli väldigt glada för ett kontrakt i andrahand.

I Lidingökoalitionens politiska program skriver de att de planerar att sälja fastigheter staden inte behöver, för att slippa skuldsätta Lidingö.

Har du en uppfattning om hur många lägenheter som ska säljas i närtid?

– Nej, nu är det dessa tio. Vi ser över vad vi behöver. Behov och befolkning förändras över tid, säger Anna-Britta Bergman.

– Vi har anställt en person som ska se över våra fastigheter och göra analyser tillsammans med övriga förvaltningar.

Fastighetsnämndens förslag till beslut diskuteras i kommunstyrelsen på måndag den 11 september.