Varje år sammanställer Göteborgs stads fyra socialförvaltningarna statistik över hur många barn som förts ut ur landet på grund av hedersrelaterade anledningar. Orsakerna som myndigheten kartlägger är bland annat könsstympning, bortgifte eller i uppfostringssyfte.

Enligt kartläggningen är det tio barn som har förts ur landet någon gång under tidsperioden oktober 2021 till september 2022. Det kan jämföras med året dessförinnan då siffran var elva barn.

– Tio barn är tio för mycket. Men med tanke på att det har varit enklare att resa i år jämfört med förra året är det bra att det inte skett någon alarmerande försämring, säger Marie Larsson, avdelningschef vid socialförvaltning Centrum.

Av de tio barn som försvunnit har majoriteten av försvinnandena skett i samband med skollov.

"Sätter fokus på frågan"

Förutom att hålla kolla på hur många barn som försvinner och följa upp kommunens insatser i arbetet så finns det ytterligare anledningar till varför kartläggningen är viktigt. Det menar Marie Larsson.

– Det sätter fokus på frågan i skolan och inom socialtjänsten. Vi vill förhindra att barn förs bort och för att göra det krävs att man uppmärksammar varningssignalerna. Till exempel om föräldrarna börjar begränsa sina barns rörelser eller vilka de får umgås med, säger hon.

I radioprogrammet P1 Dokumentär uppmärksammades nyligen fall där föräldrar valt att ta sina barn ut ur Sverige, som ett sätt att skydda barnen från att dras djupare in i gängkriminalitet.

– Vi har haft sådana fall i Göteborg och vad som klassas som hedersmotiv i vår kartläggning är vi försiktiga med. I ett sådant läge hade vi önskat att föräldrarna hade hört av sig till socialtjänsten först, innan man tar till en sådan desperat åtgärd, säger Marie Larsson.