Runt om i staden har socialsekreterare flyttat in hos polisen. Syftet har varit att öka samarbetet mellan myndigheterna. I vissa stadsdelar har samverkan funnits sedan år tillbaka, medan det i andra är relativt nytt.

Järva, som var först ut, säger att samarbetet fått ned antalet skjutningar och även lycktas förhindra våldsdåd. 

– Jag vågar påstå att vi har kunnat påverka miljön där ute. Vi på socialtjänsten har fått en helt annan kunskap och förståelse för vilka personer som riskerar att hamna i det dödliga våldet tack vare samverkan med polisen, säger Magdalena El-Sayed, socialsekreterare hos polisen i Järva.

Magdalena El-Sayed och Sarah Andersson kommer från olika myndigheter men jobbar tillsammans i Rinkebys polishus.

Magdalena El-Sayed och Sarah Andersson kommer från olika myndigheter men jobbar tillsammans i Rinkebys polishus.

Tom M Kronestedt

Kunde ta veckor

Det är framför allt det dagliga arbetet som är viktigt, säger hon.

– Vi är kollegor fast vi tillhör olika myndigheter så nu kan vi gå och fråga varandra och få svar direkt. Tidigare skulle man ringa runt och försöka hitta rätt polis, vilket kunde ta dagar eller till och med veckor.

Sarah Andersson, samverkansfunktion hos polisen i Järva, menar att det dröjde även för polisen att få yttranden från socialtjänsten.

– Nu har vi närmat oss varandra yrkesmässigt och fått en förståelse för myndigheternas olika lagstiftningar och verktygslådor. Vi pratar samma språk i dag.

"Lägger pussel"

Sedan socialsekreterarna flyttade in har polisens orosanmälningar blivit mer konkreta, mer utförliga, och handläggningen mer effektiv, säger båda två.

Att det numera finns en delad lägesbild kring vilka individer som är mest aktuella i gängmiljön är också väldigt viktigt.

– Tillsammans lägger vi ett pussel. Poliser i yttre tjänst ser de här individerna, vilka de rör sig med och kanske om de bär skyddsväst. De fattar det som vi aldrig kan eftersom vi sitter inne på kontoret, säger Magdalena El-Sayed.

Båda menar att samlokaliseringen hos polisen blivit nästintill oumbärlig.

Men under ett erfarenhetsutbyte som anordnades av socialförvaltningen tidigare i höstas framgår det nu att det inte är säkert att samarbetet förlängs på alla platser.

I Järva kan man absolut inte vara utan samarbetet.

I Järva kan man absolut inte vara utan samarbetet.

Tom M Kronestedt

Inte valfritt

Det förvånade oppositionsborgarrådet Jan Jönsson (L).

– Det här är ett skarpt uppdrag som kommunfullmäktige beslutat om i budget flera år i rad. Det finns inget utrymme för valfrihet här och det ska vara en röd linje i politiken från stadshuset och ut. 

Han vill se att det här blir en prioriterad fråga för förvaltningarna.

Alexander Ojanne (S), trygghetsborgarråd, håller inte med om att det är otydligt. Han säger att tjänsten ska bli permanent överallt men att bristen på fysiska utrymmen ställer till det i vissa polishus.

– Men förra styret gjorde samarbetet tätare än innan, och vi gör det ännu tätare nu. Jag upplever att det finns en bred samsyn inom politiken och vi är överens med polisen.

I Järva råder det inga tvivel om att tjänsten ska finnas kvar.

– Alla de positiva delarna vi har beskrivit skulle man med största sannolikhet tappa om samarbetet upphörde. Det här kan vi absolut inte vara utan, säger Magdalena El-Sayed.