Sedan 1985 har det varit en väl förborgad hemlighet, innehållet i skrinet som varit inmurat i Famnenkyrkans vägg, året då kyrkan vid Brommaplan stod klar.

En kyrkotradition: Ett skrin som muras in i en nybyggd kyrka, med tidsenliga föremål.

– I gamla, gamla tider murades relikskrin in i kyrkväggen, med kvarlevorna från något påstått helgon. Så gör man inte längre, nu är det tradition att skrinet innehåller en liten tidskapsel, säger Torbjörn Gustavsson, kyrkoherde i Bromma församling.

Famnenkyrkan är på gång att rivas, vilket Mitt i tidigare berättat. Därför plockades skrinet i väggen nu fram. Vid en ceremoni den 1 september öppnades det 40 gånger 15 centimeter stora skrinet.

– I det här skrinet fanns ett exemplar av Dagens nyheter och Svenska dagbladet från 1 juni 1985, kanske som en eftergift till alla grupperingar i Bromma. Det fanns även ett papper där det stod att Carl XVI Gustaf hade varit kung i tolv år, dåvarande biskopens namn, och protokollen som ledde fram till själva bygget av kyrkan, berättar Torbjörn Gustavsson.

Adresslista

I skrinet fanns även en adress- och telefonförteckning över de som då var anställda i Bromma församling.

– När man läser namnen var det som en vandring i minnenas allé, jag kände igen många av namnen, det väckte en känsla av hur mycket Famnenkyrkan har betytt, säger Gustavsson.

Två hantverkare som var med och murade in skrinet 1985 skickade också de med en hälsning till dagens Brommabor, ett meddelande som löd "Good luck", eller "Lycka till", på svenska.

Skrinet kommer att bevaras.

– Skrinet kommer vi att behålla i vårt förvar, det är en del av Bromma församlings historia. Vi vet hur mycket Famnenkyrkan har betytt för många människor, säger Gustavsson.