I dagsläget finns det 18 kommunala och två fristående grundskolor i Angered. I centrum är proportionerna mer eller mindre omvänt med sju respektive 16 friskolor.  

Med etableringen av en helt ny friskola i Angered vill trion bakom Viljaskolan öppna upp för fler alternativ för barn och ungdomar i nordost.

– Om man växer upp i Angered eller Bergsjön har man inte samma möjligheter att välja en skola som pedagogiskt passar eller välja bort en skola som inte fungerar, säger Patrick Gladh, i dagsläget rektor på Angeredsgymnasiet och en av tre delägare i Utbildia, företaget bakom Viljaskolan.

Han har även varit politisk verksam för socialdemokraterna i Göteborg men har i samband med lanseringen av friskoleplanerna uppmanats av partiledningen att avsäga sig alla politiska uppdrag.

"Nu fortsätter jag mitt engagemang och arbete mot segregation, en stärkt asylrätt och inte minst alla barns rätt till likvärdig utbildning. Det är bara formen som förändrats", kommenterar Patrick Gladh beslutet i ett Facebookinlägg.

Stora kunskapsbrister

För efter flera år som skolledare i Angered ser Patrick Gladh många elever som saknar grundläggande kunskaper i matematik och läs- och skrivfärdigheter. Målet är att övervinna glappen.

– Vi ser att skolorna här, även om de kämpar på bra, har problem med att rekrytera behöriga lärare och har svårt att nå resultat. Vi vill inte anklaga grundskolan eller peka finger, utan vi behöver bli fler som har idéer och tankar hur skolan kan drivas för att utveckla möjligheterna till bra skolgång.

Hur ska just Viljaskolan lyckas?

– Vi vill fokusera på barns tidiga språkinlärning, lust till lärande och samtidigt kroka arm med hemmet genom att stötta och hjälpa föräldrar i hur man möjliggör för sina barn att klara av skolan. Vi kommer också ge lärarna möjligheter att fokusera på kärnuppdraget, nämligen elevernas utbildning, säger Patrick Gladh och tillägger:

– Vi tror att många friskoleföretag har undvikit att etablera sig i förortsområden av fördomar mot elever i områden och för att man framför allt har etablerat sig för att driva företag som går med vinst.

Du som S-politiker. Hur ser du på vinstdrivande skolor?

– Vi ska driva ett solitt företag som kan ge skola under lång tid framöver men vi gör det inte för snöd vinnings skull, vi gör det för att bygga en stark närvaro med en skola som återinvesterar i antigen fler skolor eller i den utbildning vi bedriver, säger Patrick Gladh.

Han fortsätter:

– Det är ideologiskt betingat. Men inte politiskt utan utbildningsmässigt och utifrån barnkonventionen – att alla barn har rätt till skola och att den skolan ska fungera. Jag ser framemot att bli Viljaskolans första rektor.

Skolinspektionen har precis mottagit ansökan om att få starta Viljaskolan. Om allt går som planerat ska de nya skolportarna öppna lagom till höstterminen 2021.