Nu kan allmänheten lämna in synpunkter på det planprogram som tagits fram för Säve flygplats. Det sedan byggnadsnämnden på sitt senaste sammanträde klubbade igenom att planen skulle gå ut på samråd. Planprogrammet visar hur området skulle kunna utvecklas på olika sätt.

– Det blir med allra största sannolikhet fokus på logistik, industri samt innovation, inte minst inom elektromobilitet. Inom programområdet kan det bli möjligt att bygga verksamhetslokaler motsvarande 700 000 kvadratmeter, vilket då kan bidra med 6000 nya arbetstillfällen, säger Fredrik Andersson, projektledare på stadsbyggnadskontoret i ett uttalande.

Samrådet pågår fram till 30 december.