Rening. Christian Sjöborg framför den blå containern där vattnet sedimenteras. Till sommaren ska lamellmodellen vara utvärderad.

Test kan rena Vallentunasjön

Den som ställer bilen vid infartsparkeringen i centrum kanske har lagt märke till att det står en blå container vid värmeverket. Det är kommunen som testar att rena Vallentunasjön.

  • Publicerad 11:48, 14 maj 2022

– Om det fungerar kan vi rena en stor del av flödet som kommer från Ormstaån. Vi vet att det hela tiden kommer näringsämnen därifrån. Dels eftersom dagvattnet kopplats till ån, dels för att vi har åkermark uppströms, säger Christian Sjöborg.

Han är projektledare för den våtmarkspark som ska anläggas på den stora ängen mellan Stockholmsvägen och kyrkan.

– Då har jag också i uppdrag att undersöka hur man kan rena åvatten kostnadseffektivt. Det här var det mest kostnadseffektiva vi kunde komma på.

Värmeverket utvinner värme ur sjövattnet under vintern. Kommunen vill nu testa om det går att rena det också.

Till containern pumpas vatten från Vallentunasjön som får forsa nedför en lamelltrappa. Partiklarna som grumlar vattnet sjunker till botten. Metoden kallas sedimentering.

– Vi hoppas att det faller väl ut. I så fall kan vi införa det i Tellusområdet, säger Christian Sjöborg.

Snart kommer ännu en container och båda får stå kvar till mitten av juni.

Så renas vattnet

Vatten från Vallentunasjön pumpas in i containern med en hastighet av 300 liter i sekunden.

Det forsar nedför en lamelltrappa. Partiklarna sjunker till botten och vattnet renas.

Källa: Christian Sjöborg, Vallentuna kommun

Visa merVisa mindre