Härom veckan berättade Mitt i Östermalm att Kungliga Vetenskapsakademien vill bygga bostäder vid Bergianska trädgården.

Planerna är i ett mycket tidigt skede – men de har redan väckt ont blod.

– Det kan tyckas oskyldigt att ersätta en parkering med studentbostäder, men det förändrar hela karaktären på den botaniska trädgården, säger Richard Murray, ordförande i Förbundet för Ekoparken.

Går mot lagens syfte

Han menar att planerna strider mot lagen om Nationalstadsparken.

– Paragrafen i miljöbalken är ganska kortfattad, men om man läser i förarbetena framgår det tydligt att man inte ska skapa nya bostadsområden inom Nationalstadsparken.

Om Stockholms stad godkänner detaljplanen kommer Förbundet för Ekoparken att överklaga beslutet, säger Richard Murray.

– Ja, vi kommer att driva det här, tillsammans med Bergianska trädgårdens vänner och Haga-Brunnsvikens vänner.

Hellre handelsträdgård

Istället för en exploatering med nya bostäder vill Richard Murray att området ska utvecklas för att mer likna den ursprungliga visionen. Enligt honom slås det i bröderna Bergius testamente fast att en handelsträdgård ska ingå i Bergianska trädgården.

– Avsikten var att man skulle förse allmänheten med bra produkter för odling. Det var en tanke i tiden under 1700-talet, att man ville utveckla jordbruket och trädgårdsnäringarna. Och de tankarna är väldigt aktuella idag också, till exempel genom stadsodling, säger Richard Murray.