Sedan starten 2013 har över 33 000 föremål förmedlats via stadens återbrukssajt Ta och ge – Tage. Det handlar främst om återbruk av kontorsinredning inom kommunens verksamheter.  

– Resultat av Tage under alla tio år är att staden har minskat nyinköpen med omkring 65 miljoner kronor. Det innebär ett minskat klimatutsläpp med omkring 1 638 ton koldioxidutsläpp, säger Nina de Bruin, på Göteborgs Stads Leasing AB som är verksamhetsledare för Tage. 

Nygammalt. Återanvända möbler fyller nu ett nyinrett konferensrum.

Nygammalt. Återanvända möbler fyller nu ett nyinrett konferensrum.

Nina De Bruin

Finns det några planer på att skapa en likande sajt för göteborgarna? 

– Eftersom det är skattepengar vi hanterar kan vi inte tillgodose möbler direkt till privatpersoner. Tanken med Tage är att stadens möbler ska cirkulera för att spara både på miljön och skattemedel, säger Nina de Bruin. 

Däremot ska Tage utvecklas och få fler användare som de kommunala bolagen och bostadsbolagen.  

I vår startar också ett samarbete med Göteborgs universitet för att cirkulera fler möbler och annan inredning så att ännu mer kan återanvändas. 

Miljöpartiets Karin Pleijel är inte sen med att hylla återbruksajten.   

– Tage är ett jättebra exempel på en smart lösning som bidrar till att staden kan nå miljö- och klimatmålen. Det är viktigt att alla stadens verksamheter ser sin roll som pådrivare i omställningen så att vi ökar takten för att Göteborg ska ha ett klimatavtryck nära noll till 2030, säger hon.