Mitt i har i flera artiklar berättat om det Peabägda företaget Swerocks planer på att anlägga en bergtäkt i Upplands-Bro.

En lång rad grannar har försökt stoppa planerna. 7 juli meddelande mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt att bolagets ansökan avslogs.

Nu står det klart att bolaget överklagar avslaget, man har även fått anstånd till den 29 september att utveckla sitt resonemang kring varför man gör det.

Första frågan som domstolen ska ta ställning till är om man ska meddela prövningstillstånd eller ej.