Den ideella föreningen S:t Sigfrid kyrkas vänner har ägt och drivit S:t Sigfrids kyrka i Aspudden ända sedan 1970. Men under 2,5 år har föreningen inte kunnat komma in. Hösten 2021 bytte föreningens hyresgäst – den konservativa församlingen S:t Stefanus Koinonia – ut låsen på kyrkan och hävdade att man var den rättmätiga ägaren.

Sedan dess har S:t Stefanus Koinonia drivit all verksamhet här. Men nu är det slut med det. En dom i Stockholms tingsrätt innebär att S:t Stefanus Koinonia måste lämna lokalerna.

– Vi är glada förstås. Vi ser fram emot att kunna ha gudstjänster i kyrkan igen och bjuda in olika verksamheter. Vi längtar efter att kunna öppna upp kyrkan, säger Johan Strindberg, styrelseledamot i S:t Sigfrid kyrkas vänner.

Konflikten om S:t Sigfrids kyrka blev så allvarlig att den fick lösas i rätten.

Konflikten om S:t Sigfrids kyrka blev så allvarlig att den fick lösas i rätten.

Märta Lefvert

Utesluten församling

Historien går tillbaka till 2002, då S:t Stefanus Koinonia blev hyresgäst. S:t Sigfrids kyrkas vänner behövde pengarna och den dåvarande styrelsen bortsåg från att S:t Stefanus Koinonia tillhör Missionsprovinsen, som uteslutits ur Svenska kyrkan på grund av sitt motstånd mot kvinnliga präster.

Hägerstens församling reagerade, och bröt kontakten med S:t Sigfrids kyrka, som sedan dess inte har samma plats i lokalsamhället som förut.

Efter ett antal år fick S:t Sigfrid kyrkas vänner dock en ny styrelse, med en mer kritisk syn på hyresgästens kvinnoprästmotstånd och hållning i hbtq-frågor. I maj 2021 blev problemen akuta. Då beslöt föreningen att inte förlänga hyresavtalet med en annan hyresgäst – Heliga Sergejis ryska ortodoxa församling som haft ett hyreskontrakt på prov i tre månader.

Bildade ny styrelse

Företrädare för S:t Stefanus Koinonia motsatte sig beslutet, och inledde sin kamp för att ta över kyrkan. Det gjorde man genom att låta revisorer utlysa ett extra medlemsmöte hösten 2021. Vid det mötet bildade man en ny styrelse som man hävdade var den rätta. Motiveringen att den "gamla styrelsen" inte var fulltalig och att "den gamla styrelsens" ordförande dröjt med att kalla till det extra medlemsmöte som S:t Stefanus Koinonia ville ha.

Men tingsrätten avfärdar detta. Rätten slår fast att Göran Beijer, påstådd företrädare för den nybildade styrelsen, inte är behörig företrädare för S:t Sigrids kyrkas vänner och förbjuder honom att utge sig för att vara det.

Han har ännu inte bestämt om han ska överklaga domen.

– Det är möjligt att det är lika bra att acceptera domen och överlägga med den andra styrelsen om hur överlämnandet ska gå till, säger Göran Beijer.

Ger en tidsfrist

Johan Strindberg vill få nycklarna så snart som möjligt men förklarar att man inte kräver alltför snabba ryck.

– Vi tänker inte kasta ut dem på gatan utan ge dem en lämplig tidsfrist då de kan hitta nya lokaler, säger han.

Uppdatering: Göran Beijer beslöt senare att överklaga till Svea hovrätt. I mitten av mars hade hovrätten ännu inte beslutat om man skulle ta upp fallet för prövning eller inte.