Snart samråd. På den här slänten vid Lundagatan finns planer på att bygga 40 bostadsrätter. Foto: Victor Malmcrona

Striden om Lundagatan har blossat upp igen

Länge har det tvistats om ett planerat bygge mellan övre och undre Lundagatan. I höst ska staden presentera sitt omarbetade förslag, men redan nu är grannar kritiska. "Förslaget var dåligt innan, nu är det ännu sämre", säger Olle Folke, som bor på Lundagatan.

  • Publicerad 06:15, 15 mar 2021

I slänten, mellan övre och undre Lundagatan, finns planer på att bygga nya bostäder. För några år sedan var planen att det skulle byggas 13 stadsradhus med totalt 16 lägenheter.

Protestgrupper skapades och namnlistor lämnades in för att stoppa bygget. Invändningen var bland annat att boendemiljön i området skulle försämras avsevärt.

Efter ett samråd gick staden 2019 vidare med planerna, men förslaget skickades tillbaka till ritbordet efter påtryckningarna. Istället vill staden nu bygga flerbostadshus. Mindre grönyta tas i anspråk, men volymen har ökats för att omfatta 40 bostäder i två huskroppar.

– Förslaget var dåligt innan, nu är det ännu sämre. Det är ett bygge som har stor påverkan för boende på båda sidor, säger Olle Folke, som bor på Lundagatan och tidigare engagerat sig mot planerna.

Ett problem är att husen, i stadens nya plan, ser ut att bli flera meter högre än i det tidigare förslaget, menar Olle Folke.

– Vi har redan höga nivåer av buller och luftföroreningar här, och ju högre det byggs desto värre blir det. De nya bostäderna kommer säkert få bra fönster som hanterar det, men vi kommer få leva med det.

Mitt i avslöjar: Planerna för radhusbygge på Lundagatan skrotas

"För tidigt att säga"

Från stadens håll menar man att det är för tidigt att säga något om hur det färdiga förslaget kan komma att se ut.

– Vi jobbar med att ta fram ett samrådsförslag. Det är en plats som är känslig och speciell, så hur volymen kommer förhålla sig till intilliggande gator och hus är något vi diskuterar mycket. Inget är bestämt eller klart än, säger Sophia Norrman Winter, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

Nytt samråd är planerat att hållas hösten 2021.