I full skala står huset mitt i villaområdet i Vretarna i Tumba. Från början var det tänkt att bli åtta lägenheter i huset. Men bygget har stått still i två och ett halvt år. Grannarna vill ha bort det och känner sig överkörda från första stund.

– Plötsligt en dag började man fälla träd på granntomten. Vi hade inte ens fått ett brev, säger Calle Paulsson som bor granne med huset.

Grannarna vänder sig bland annat mot att huset skuggar deras tomter och mot insyn från det nya huset. Dessutom pekar de på att huset har en skala som inte passar in i området, liksom att det nya, stora grannhuset minskat värdena på deras hus.

– Nu ska det alltså bli ett enfamiljshus med tio toaletter. Det är en oerhört märklig planlösning, säger Calle Paulsson.

Tidigare fått nej

I februari 2018 slog Mark- och miljödomstolen fast att det inte är tillåtet med flerfamiljshus i området. Nu försöker företaget bakom få huset godkänt i alla fall. I första hand som tvåbostadshus, som kommunen sade ja till, men som länsstyrelsen i mars sade nej till.

I augusti beviljade kommunen i stället bygglov i efterhand för ett enbostadshus. Återigen har grannarna överklagat.

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Gabriel Melki (S) påpekar att nämnden ska ge bygglov om byggnaden inte strider mot detaljplanen och dess intentioner. Nämnden kan inte ägna sig åt godtyckliga beslut, håller han fram.

– Vi ska i bygglovsprövningen inte bedöma detaljer om till exempel hur många toaletter, duschar eller annat det finns i huset, utan prövningen ska ske utifrån om huset ligger inom ramarna för de riktlinjer som detaljplanen medger.

Har motsatt sig

Både Moderaterna och Tullingepartiet har dock motsatt sig att bevilja bygglov för både tvåbostadshus och enbostadshus.

”Med hänsyn till nämndens ansvar att verka för en god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö", skriver ledamoten Jesper Andersson (M) till Mitt i.

Han lägger till att möjligheten att göra begränsningar i byggrätten med hänvisning till omgivningskravet är "litet men inte obefintligt".

– Jag vill inte göra politik av sakfrågan. Jag kan förstå att huset skapar reaktioner. Det finns andra stora hus i området, även om de kanske inte är lika stora som detta, men de ligger också i nära anslutning till andra hus. Även byggnadshöjden kan spela roll för intrycket av huset, säger Gabriel Melki.

Länsstyrelsen kritiska

Länsstyrelsen – som gett avslag till bygglov för ett tvåbostadshus – ifrågasätter företagets syfte med bygglovet och skriver i sitt beslut:

"Det kan ifrågasättas huruvida syftet med den sökta åtgärden verkligen är ett tvåbostadshus med tanke på bland annat antalet badrum och sovrum."

Mitt i har utan framgång sökt företagets arkitekt Joar Sörman som också är delägare i Eknors Fastighets AB. Företaget började bygga trots att rättsprocessen gällande bygglovet för flerfamiljshus ännu inte var färdigt. Joar Sörman framhöll i maj 2018 att detaljplanen tillåter ett hus av den här storleken. Men att bygga en villa på det sättet var konstigt menade han.

– Det är lite märkligt, vem skulle bygga ett enfamiljshus på det sättet i Tumba?, sade Joar Sörman till Mitt i då.

Joar Sörman pekade pekade vidare på flera fördelar med huset som inte kommit fram i debatten, bland annat att det skulle bli ett prisvärt alternativ för unga familjer som inte har råd med villa i Vretarna. Att riva huset vore resursslöseri menade han.

– Det är flera personer som bott i området tidigare som tecknat sig för en lägenhet här, sade Joar Sörman.

Grannar hoppas på rivning

Grannarna till huset är dock fast beslutna om att det stora huset på tomten ska rivas.

– Det ska absolut inte vara kvar, när man inte följer detaljplanen. Det här huset skuggar vår tomt och följer inte på något sätt de intentioner som finns i områdesplanen, säger Calle Paulsson.

Grannen Magnus Kulander befarar att byggföretaget försöker runda reglerna som finns för området genom att få igenom ett bygglov för tvåbostadshus eller enbostadshus.

– Jag misstänker att man i efterhand kommer kommer att försöka bygga om huset till flerfamiljshus, säger han.