Kritisk. Lars Arb Zackrisson, ledamot i stadsbyggnadsnämnden, tror att det spelat in att huset som ska byggas ritats av en känd arkitektfirma. Foto: Claudio Britos

Strid om strandtomt i Vaxholm

Vanligt villabygge eller miljöskandal? Meningarna går isär när ett husbygge vid Fredriksstrand i Vaxholm blivit poltik.

  • Publicerad 11:19, 24 jan 2022

Det fanns inget argument för att inte bevilja den.

– Hela naturen är bortsuddad. Folk är verkligen upprörda, säger Lars Arb Zackrisson, partilös ledamot i Vaxholms stadsbyggnadsnämnd.

Jan Reuterdahl (L), ordförande i nämnden, avvisar kritiken:

– Bygglovsansökan i sin helhet är planenlig. Det fanns inget argument för att inte bevilja den.

Sjötomt. Det röda huset innan det revs. (bilden är beskuren) Foto: Peter Nerström

Tomten det handlar om ligger vid Fredriksstrand på Vaxön. Fram till förra året stod här ett litet rött hus, men i februari 2020 ansökte den nye tomtägaren om att få riva och bygga nytt. Först blev det nej från kommunen.

”Värdefull miljö”

Men efter en del ändringar i ansökan beslutade kommunens tjänstemän i februari 2021 att tillåta både rivning, trädfällning och bygget av en ny större villa.

– Sedan av en tillfällighet i november såg jag detaljplanen och att det inte var planenligt, säger Lars Arb Zackrisson.

– Då blev jag förbannad!

Schaktat. Tomten efter rivning och markarbeten. Foto: Peter Nerström

På plankartan för Fredriksstrand är området märkt med texten ”Värdefull miljö. Ny bebyggelse ska utformas med särskild hänsyn till omgivningens egenart. Naturkaraktären ska bevaras”.

Ordföranden: Planenligt

– Det går inte att säga att man tagit hänsyn till naturen när man ser det här, säger Lars Arb Zackrisson och visar området som schaktats för att ge plats åt den nya huset. Han tycker att det är märkligt att ärendet inte togs upp i nämnden.

– Det enkla svaret är att om ansökan är planenlig ska bygglovshandläggaren i samförstånd med enhetschefen bevilja bygglov. Det är lagstyrt, kommenterar Jan Reuterdahl (L).

– Jag har följt processen från första dagen med stor noggrannhet. Vi från stadens sida har gjort allt vi kunnat och den bygglovsansökan som slutligen skickades in var planenlig.

Lars Arb Zackrisson håller inte med. Han har därför begärt att delegationsordningen ses över och att staden måste bli bättre på att följa Plan- och bygglagen och Boverkets direktiv.

Mitt i har sökt fastighetsägaren.

Delegering

Bygglov beslutas normalt av tjänstemän genom delegering från stadsbyggnadsnämnden.

Undantag är bland annat myndighetsutövning som är ”av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt” eller ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras av nämnden.

I vissa fall kan även stadsbyggandsnämndens ordförande själv fatta beslut.

Källa: Vaxholms stad

Visa merVisa mindre