Efter förhandlingar med regionen har Vårdförbundet dragit tillbaka eller mildrat flera strejkvarsel.

Varslen som berörs är bland annat livsnödvändiga verksamheter inom barnsjukvård, hjärtsjukvård och cancer.

Strejkvarslet inom mammografi har skjutits upp i tre veckor.

De personalgrupper där varslen ligger kvar går ut i strejk ut i morgon klockan 11.

Varsel om strejk på vårdcentraler och närakuter

Det strejkvarsel som Vårdförbundet lade den 28 maj slår hårt mot regionens sjukvård. Bryter strejk ut drabbas flera vårdcentraler och närakuter i regionen, förutom bilddiagnostik, mottagningar och vårdavdelningar vid sjukhusen.

Om Vårdförbundet och arbetsgivarsidan SKR och Sobona inte kommer överens tas sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor ut i strejk den 11 juni.

Johan Bratt, chefläkare i Region Stockholm, bedömer att en strejk skulle bli samhällsfarlig.

– Jag ser fara för liv och hälsa. En strejk kommer att bland annat drabba cancersjuka och barn. Personer som fått hjärnblödning eller hjärntumör riskerar att inte få vård. Jag ser med stor oro och mycket allvar på den här situationen, säger han i ett uttalande.

Men Vårdförbundet menar att de gjort en ansvarsfull bedömning med vilka grupper som tas ut:

– Vi vill inget hellre än att konflikten ska lösas med bättre villkor för våra medlemmar. Men SKR och Sobona säger blankt nej till våra krav. De vill istället lägga skulden för välkända, återkommande problem i vården på oss. Vi vill se konkreta förslag om hur våra medlemmar kan få en förkortad arbetstid så att fler orkar och vill jobba i vården ett helt yrkesliv, säger Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet i ett pressmeddelande.

Sedan den 25 april råder blockad mot övertid och nyanställningar vid regionens egna verksamheter, Karolinska universitetssjukhuset, Capio Sankt Görans sjukhus, AISAB, Danderyds sjukhus och Södersjukhuset.

Den 20 maj utökades blockaden till att gälla kommunala verksamheter.

Den 21 maj varslade Vårdförbundet om strejk som rör 300 medlemmar vid regionens sjukhus. Den träder i kraft den 4 juni. En vecka senare varslades så om en utvidgad strejk som träder inleds den 11 juni om inte parterna kan enas.

De kan tas ut i strejk

Sjuksköterskor/barnmorskor/biomedicinska analytiker/röntgensjuksköterskor, inklusive chefer.

4 juni kl 11.00:

Karolinska: neurofysiologi, dagvård njursten, laboratorium gastroenterologi, Mottagning mag tarm, mottagning neurokirurgi, mottagning urologiska sjukdomar, mottagning uroterapi, mottagning endokrinologi, mottagning reumatologi, bemanningscentrum, thoraxkirurgi, patientflöde artär och vensjukdom, patientflöde kranskärl, vårdavdelning kärlkirurgi, vårdavdelning spinal rehab, perioperativ vård 2. Akutvårdsavdelning, kirurgisk akutvårdsavdelning, medicinsk akutvårdsavdelning mellan 11 juni och 18 juni.

Södersjukhuset: handkirurgisk mottagning, mammografi bröstcentrum (3 röntgensjuksköterskor/sjuksköterskor undantas), administration/HR/resursteam, urologiska kliniken, vårdavdelning 65 urologi-handkirurgi.

Danderyds sjukhus: fysiologkliniken, bemanningscenter, nuklearmedicin, kirurg- och urologklinik/kirurgmottagning.

11 juni kl 11.00:

Karolinska: mottagning lung allergi, dagvård lung allergi, vårdavdelning lungmedicin,  laboratorium cytogenomik och molekylärgenetik, radiologi administration samt DT-sektion, MRd-sektion, slätröntgen, ultraljud och intervention, omvårdnadsenhet akut (10 röntgensjuksköterskor undantas).

SLSO: centrum för obesitas, centrum för reumatologi, centrum för diabetes, centrum för neurologi, alkohol och hälsa Riddargatan, förbrukningshjälpmedel i hemmet, närakut Huddinge, närakut Järva,  närakut Rosenlund, närakut Danderyd, närakut Haga, närakut Handen, Salems vårdcentral Älvsjö vårdcentral, Tumba vårdcentral, Södertälje vårdcentral, Flemingsbergs vårdcentral, Norrvikens vårdcentral, Surbrunns vårdcentral, Trollbäckens vårdcentral, Tullinge vårdcentral, Jakobsbergs vårdcentral, Liljeholmens vårdcentral, patientsäkerhet och beredskap/vårdhygien/ smittskydd/ övervakning och handläggning vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Södersjukhuset: kirurgi/ vårdavdelning 67, perioperativ vård, handkirurgi, anestesi.

Danderyds sjukhus: vårdavdelning 94 hjärtmedicin, vårdavdelning 56 ortopedi,  kirurg- och urologkliniken/inskrivningsmottagning, vårdavdelning 4 infektion, vårdavdelning 5 infektion.

Källa: Vårdförbundet

Vårdkonflikten har eskalerat och nu kan personal vid närakuter och vårdcentraler tas ut i strejk.

Vårdkonflikten har eskalerat och nu kan personal vid närakuter och vårdcentraler tas ut i strejk.

Åsa Sommarström

Nya strejkvarslet drabbar närakuter och vårdcentraler

Vårdkonflikten utökas ✔ Samhällsfarligt, enligt chefläkare

Varsel om strejk vid regionens sjukhus

Den 4 juni går biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor vid ut i strejk. Det varslade Vårdförbundet om på tisdagen.

För Region Stockholms del handlar det om 300 medlemmar vid Karolinska universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus och Södersjukhuset. Dessutom medlemmar vid bemannings- och resurscentrum. Totalt handlar det om 2 000 medlemmar i fem regioner, meddelar Vårdförbundet i ett pressmeddelande.

– Vi hoppas att SKR och Sobona ska hörsamma våra krav och förstå att de behöver göra något för att vi ska ha en fungerande hälso- och sjukvård i framtiden. Arbetsplatserna som valts ut är noggrant övervägda för att skona de sjukaste och sköraste, säger Emma Jonsson, ordförande för Vårdförbundet i Stockholm.

Samtidigt fortsätter övertidsblockaden som även gäller barnmorskor och i Region Stockholm dessutom ambulanssjukvården och S:t Görans sjukhus. Den 20 maj utökades blockaden till kommunal hälso- och sjukvård i 29 kommuner.

Det Vårdförbundet framför allt kräver är kortare arbetstid.

– 40 procent av de under 35 år tror inte de kommer vara kvar därför att det är tufft med arbetstiderna och för lite återhämtning, säger hon.

Men de har inte lyckats komma överens med arbetsgivarparten om detta.

– SKR meddelar gång på gång att de inte har något mandat att förhandla. SKR och Sobona ger oss inga andra alternativ än att ta nästa steg i konflikten, säger Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet i pressmeddelandet.

Psykiatri och enheter som vårdar barn undantas från varslet. Dessutom hävs nyanställningsblockaden.

– Vi vill möjliggöra för studenter som tar examen i juni att ta anställning som barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor så snart de fått sin legitimation från Socialstyrelsen, säger Sineva Ribeiro.

Så här såg det ut i april när blockaden inleddes.

Så här såg det ut i april när blockaden inleddes.

Ingrid Johansson

Vårdkonflikten utökas – varsel om strejk

Vårdförbundet tar till sitt starkaste konfliktvapen och varslar om strejk vid regionens sjukhus