Om Vårdförbundet och arbetsgivarsidan SKR och Sobona inte kommer överens tas sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor ut i strejk den 11 juni.

Johan Bratt, chefläkare i Region Stockholm, bedömer att en strejk skulle bli samhällsfarlig.

– Jag ser fara för liv och hälsa. En strejk kommer att bland annat drabba cancersjuka och barn. Personer som fått hjärnblödning eller hjärntumör riskerar att inte få vård. Jag ser med stor oro och mycket allvar på den här situationen, säger han i ett uttalande.

Men Vårdförbundet menar att de gjort en ansvarsfull bedömning med vilka grupper som tas ut:

– Vi vill inget hellre än att konflikten ska lösas med bättre villkor för våra medlemmar. Men SKR och Sobona säger blankt nej till våra krav. De vill istället lägga skulden för välkända, återkommande problem i vården på oss. Vi vill se konkreta förslag om hur våra medlemmar kan få en förkortad arbetstid så att fler orkar och vill jobba i vården ett helt yrkesliv, säger Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet i ett pressmeddelande.

Sedan den 25 april råder blockad mot övertid och nyanställningar vid regionens egna verksamheter, Karolinska universitetssjukhuset, Capio Sankt Görans sjukhus, AISAB, Danderyds sjukhus och Södersjukhuset.

Den 20 maj utökades blockaden till att gälla kommunala verksamheter.

Den 21 maj varslade Vårdförbundet om strejk som rör 300 medlemmar vid regionens sjukhus. Den träder i kraft den 4 juni. En vecka senare varslades så om en utvidgad strejk som träder inleds den 11 juni om inte parterna kan enas.

Hotar med strejk och uppmanar: Plinga för vården

Konflikten mellan Vårdförbundet och arbetsgivarna SKR och Sobona har trappats upp. Övertidsblockaden har utökats med strejkvarsel.

Den 4 juni bryter strejken ut, om inte parterna kommer överens dessförinnan. Varslet lades den 21 maj, och morgonen därpå fanns Vårdförbundet på plats utanför SKR-huset på Hornsgatan i en aktion för att uppmärksamma konflikten.

Medlemmar stod vid cykelbanorna och uppmanade cyklister att "plinga för vården".

– Vi känner jättestort stöd från allmänheten, de plingar, ropar, och bilarna tutar, säger Josefine Lundqvist, infektionssjuksköterska på Danderyds sjukhus och förtroendevald.

Samma dag meddelade SKR, som är motpart när det gäller sjukvård i regionens egen regi, att de begär medling för att få stopp på konflikten. Medling pågår redan mellan Sobona och bolagen Södersjukhuset AB, Capio S:t Görans sjukhus AB, Danderyds sjukhus AB och Ambulanssjukvården i Storstockholm AB.

Den stora stötestenen är den arbetstidsförkortning som Vårdförbundet kräver. Det har SKR/Sobona sagt nej till. Enligt uppgifter till SVT kan dock medling vara på gång.

Deltid för att orka

Enligt Vårdförbundet arbetar 30 procent av deras medlemmar deltid för att orka med den pressade arbetssituationen.

– 40 procent av de under 35 år tror inte de kommer vara kvar därför att det är tufft med arbetstiderna och för lite återhämtning, säger Emma Jonsson, ordförande i Vårdförbundet Stockholm.

Men SKR menar att det är svårt nog att rekrytera tillräckligt med personal och att en generell arbetstidsförkortning inte är ett alternativ.

Risk vid strejk

För Region Stockholm ställer konflikten till det, inte minst med tanke på annalkande sommarsemestrar.

– En strejk under sommaren kommer att riskera liv och hälsa för våra patienter. Jag ser med mycket oro och allvar på detta. Strejken kommer att drabba stora grupper av patienter, det handlar om cancerpatienter, hjärtpatienter och personer som är i behov av akut vård, säger chefläkare Johan Bratt i ett uttalande.

Han säger också att vid strejk kommer de att behöva se över personalens semestrar.

Bra för patienter

Josefine Lundqvist menar att även om patienter påverkas nu så gynnas de på sikt om personalens villkor blir bättre.

– Vi gör ju det här för patienternas skull också, för att det ska finnas personal som orkar. Det är upp till regionerna att prioritera i sin budget, just nu så löser de personalbristen med övertid och det är också kostsamt, säger hon.

Vi gör ju det här för patienternas skull också

Konflikt i över en månad

25 april: Blockad mot övertid, mertid och nyanställningar. Berör 8 000 medlemmar i Region Stockholm: sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker i regionens verksamheter, samt i de fyra bolagen Aisab (Ambulanssjukvården i Storstockholm AB), Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och Capio S:t Görans sjukhus AB.

20 maj: Blockaden utökas och gäller även kommunal hälso- och sjukvård i 29 kommuner.

4 juni: Strejk där 300 medlemmar vid Karolinska universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus, Södersjukhuset och bemannings- och resurscentrum kan tas ut. 

Källa: Vårdförbundet

Vårdförbundet uppmanade cyklisterna att plinga till stöd för dem utanför SKR-huset på Hornsgatan.

Vårdförbundet uppmanade cyklisterna att plinga till stöd för dem utanför SKR-huset på Hornsgatan.

Ingrid Johansson

Vårdkonflikten: Anser sig ha stort stöd bland allmänheten

Vårdförbundets aktion utanför SKR-huset – uppmanade cyklisterna att plinga