Den 4 juni bryter strejken ut, om inte parterna kommer överens dessförinnan. Varslet lades den 21 maj, och morgonen därpå fanns Vårdförbundet på plats utanför SKR-huset på Hornsgatan i en aktion för att uppmärksamma konflikten.

Medlemmar stod vid cykelbanorna och uppmanade cyklister att "plinga för vården".

– Vi känner jättestort stöd från allmänheten, de plingar, ropar, och bilarna tutar, säger Josefine Lundqvist, infektionssjuksköterska på Danderyds sjukhus och förtroendevald.

Samma dag meddelade SKR, som är motpart när det gäller sjukvård i regionens egen regi, att de begär medling för att få stopp på konflikten. Medling pågår redan mellan Sobona och bolagen Södersjukhuset AB, Capio S:t Görans sjukhus AB, Danderyds sjukhus AB och Ambulanssjukvården i Storstockholm AB.

Den stora stötestenen är den arbetstidsförkortning som Vårdförbundet kräver. Det har SKR/Sobona sagt nej till. Enligt uppgifter till SVT kan dock medling vara på gång.

Deltid för att orka

Enligt Vårdförbundet arbetar 30 procent av deras medlemmar deltid för att orka med den pressade arbetssituationen.

– 40 procent av de under 35 år tror inte de kommer vara kvar därför att det är tufft med arbetstiderna och för lite återhämtning, säger Emma Jonsson, ordförande i Vårdförbundet Stockholm.

Men SKR menar att det är svårt nog att rekrytera tillräckligt med personal och att en generell arbetstidsförkortning inte är ett alternativ.

Risk vid strejk

För Region Stockholm ställer konflikten till det, inte minst med tanke på annalkande sommarsemestrar.

– En strejk under sommaren kommer att riskera liv och hälsa för våra patienter. Jag ser med mycket oro och allvar på detta. Strejken kommer att drabba stora grupper av patienter, det handlar om cancerpatienter, hjärtpatienter och personer som är i behov av akut vård, säger chefläkare Johan Bratt i ett uttalande.

Han säger också att vid strejk kommer de att behöva se över personalens semestrar.

Bra för patienter

Josefine Lundqvist menar att även om patienter påverkas nu så gynnas de på sikt om personalens villkor blir bättre.

– Vi gör ju det här för patienternas skull också, för att det ska finnas personal som orkar. Det är upp till regionerna att prioritera i sin budget, just nu så löser de personalbristen med övertid och det är också kostsamt, säger hon.

Varsel om strejk vid regionens sjukhus

Den 4 juni går biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor vid ut i strejk. Det varslade Vårdförbundet om på tisdagen.

För Region Stockholms del handlar det om 300 medlemmar vid Karolinska universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus och Södersjukhuset. Dessutom medlemmar vid bemannings- och resurscentrum. Totalt handlar det om 2 000 medlemmar i fem regioner, meddelar Vårdförbundet i ett pressmeddelande.

– Vi hoppas att SKR och Sobona ska hörsamma våra krav och förstå att de behöver göra något för att vi ska ha en fungerande hälso- och sjukvård i framtiden. Arbetsplatserna som valts ut är noggrant övervägda för att skona de sjukaste och sköraste, säger Emma Jonsson, ordförande för Vårdförbundet i Stockholm.

Samtidigt fortsätter övertidsblockaden som även gäller barnmorskor och i Region Stockholm dessutom ambulanssjukvården och S:t Görans sjukhus. Den 20 maj utökades blockaden till kommunal hälso- och sjukvård i 29 kommuner.

Det Vårdförbundet framför allt kräver är kortare arbetstid.

– 40 procent av de under 35 år tror inte de kommer vara kvar därför att det är tufft med arbetstiderna och för lite återhämtning, säger hon.

Men de har inte lyckats komma överens med arbetsgivarparten om detta.

– SKR meddelar gång på gång att de inte har något mandat att förhandla. SKR och Sobona ger oss inga andra alternativ än att ta nästa steg i konflikten, säger Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet i pressmeddelandet.

Psykiatri och enheter som vårdar barn undantas från varslet. Dessutom hävs nyanställningsblockaden.

– Vi vill möjliggöra för studenter som tar examen i juni att ta anställning som barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor så snart de fått sin legitimation från Socialstyrelsen, säger Sineva Ribeiro.

Så här såg det ut i april när blockaden inleddes.

Så här såg det ut i april när blockaden inleddes.

Ingrid Johansson

Vårdkonflikten utökas – varsel om strejk

Vårdförbundet tar till sitt starkaste konfliktvapen och varslar om strejk vid regionens sjukhus

Vårdkonflikten: ”Skyddsarbete beordras varje dag”

Inom ambulanssjukvården beordras skyddsarbete dagligen, sedan Vårdförbundet infört övertidsblockad.

Färre ambulanser på rull och ambulanser som inte skickas ut när personalen som bemannar dem närmar sig skiftbyte.

Det konstaterar Emil Skoglund, ambulanssjuksköterska och förtroendevald för Vårdförbundet, efter första veckans blockad mot övertid, mertid och nyanställningar.

– Det har varit ganska lugnt. Och skönt att inte jobba så mycket övertid, utan bara den tid som står i anställningsavtalet, säger han.

Enligt honom är övertid inbyggt i systemet, då ambulanstiden är likställd med arbetstiden. En ambulans kan larmas ut när personalen snart ska gå av sitt pass, och övertid är då ett faktum.

– Nu under konflikten är man mer restriktiva med att larma ut, men det beordras också skyddsarbete, varje dag, säger han.

Andra konsekvenser av konflikten är att samtliga utbildningar inom ambulanssjukvården har ställts in, bland annat inom avancerad hjärt- lungräddning, berättar han.

Kortare arbetstid

Det var torsdagen den 25 april som förhandlingarna mellan Vårdförbundet och arbetsgivarparterna SKR och Sobona strandade.

Vårdförbundet, med omkring 8 000 medlemmar, sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker i regionen, kräver arbetstidsförkortning, mer hållbara scheman och bättre löneutveckling. Men det skulle innebära "orimliga kostnadsökningar" enligt ett uttalande från SKR.

Övertidsuttaget är stort inom all sjukvård. Enligt Emma Jonsson, ordförande i Vårdförbundet Stockholm, motsvarar det 300 tjänster i regionen.

Operationer ställs in

Enligt Region Stockholm samordnas alla resurser nu, och akut vård och vård som inte kan vänta ska upprätthållas.

– Ett 30-tal operationer har ställts in. Det handlar om planerade operationer som till exempel höftledsoperationer. Skyddsarbete har använts drygt 50 gånger, majoriteten av dem inom ambulanssjukvården, då pass förlängts på grund av akuta transporter, säger chefläkare Johan Bratt.

Enligt honom finns dock tillräckligt med resurser inom ambulansen för att klara uppdraget:

– Vi har en bemanningsorganisation som arbetar med att bemanna alla ambulanser. Vi använder oss bland annat av schemaändringar och förskjuter arbetstiden, säger han.

Under konflikten är man mer restriktiva med att larma ut

Det gäller vid skyddsarbete

Arbetstagare är skyldiga att på begäran av arbetsgivaren utföra skyddsarbete.

Det får beordras först vid akuta situationer, sådant arbete som oundgängligen måste utföras för att förebygga fara för människor eller skada på egendom.

Skyddsarbete måste förhandlas enligt MBL, men är oftast så brådskande att förhandlingarna får göras i efterhand.

Källa: SKR

Emil Skoglund hoppas att konflikten ska visa hur verksamheten bygger på att personalen ofta tvingas till övertid.

Emil Skoglund hoppas att konflikten ska visa hur verksamheten bygger på att personalen ofta tvingas till övertid.

Privat

Övertidsblockaden slår hårt mot ambulansen

Mer restriktiva med att larma ut ✔ ”Skyddsarbete beordras varje dag”

Blockaden är igång: Nu går vårdpersonalen hem i tid

Klockan 16 på torsdagen löpte tidsfristen ut och den konflikt som Vårdförbundet varslat om trädde i kraft. Övertidsstoppet ska visa att vården inte klarar sig om inte personalen jobbar extra är tanken.

– Nu är klockan slagen!

Det sade Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet, när hon och ett antal anställda vid Karolinska i Huddinge gick ut genom entrén klockan 16 på torsdagen.

Konflikten är ett faktum, sedan Vårdförbundet tackat nej till ett avtalsförslag på onsdagskvällen, och kontrat med ett nytt som fick nobben av arbetsgivarorganisationerna.

– Det är orimligt att planera vård utan tillräckligt med resurser. Vi har tagit vårt ansvar, inte minst under pandemin, nu måste arbetsgivaren ta sitt, sade hon.

Vårdförbundets stridsåtgärder är övertids- och mertidsblockad. Dessutom blir det stopp för nyanställningar.

Vill ha kortare arbetstid

De främsta kraven gäller arbetstidsförkortning, mer hållbara scheman och löneutveckling. Men det skulle innebära "orimliga kostnadsökningar" enligt ett uttalande från SKR.

Linus Hultgren är sjuksköterska och har jobbat på akutmottagningen sedan 2020.

– Det här känns som en rimlig sak. Vi har fått nog, säger han.

Linus Hultgren jobbar på akuten på Karolinska i Huddinge och tycker att konfliktåtgärderna är rimliga.

Linus Hultgren jobbar på akuten på Karolinska i Huddinge och tycker att konfliktåtgärderna är rimliga.

Ingrid Johansson

Kortare arbetstid och bättre övertidsersättning är de viktigaste kraven anser han.

– Det har länge varit ett ansträngt läge. Jag jobbar inte över så ofta, däremot hoppar jag in vid sjukluckor. Vissa perioder under sommaren får man flera sms om dagen med frågor om man kan komma in under ledigheten.

8 000 i Stockholm

Enligt Emma Jonsson, ordförande i Vårdförbundet Stockholm, motsvarar övertidsuttaget i regionen 300 tjänster.

– Är det så dåligt ställt inom svensk hälso- och sjukvård att det inte fungerar om medarbetarna går hem när deras arbetstid är slut? säger hon.

Blockaden berör cirka 8 000 medlemmar i Region Stockholm: sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker i regionens verksamheter, samt i de fyra bolagen Aisab (Ambulanssjukvården i Storstockholm AB), Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och Capio S:t Görans sjukhus AB.

Personal hos privata vårdgivare har andra avtal och berörs inte.

Enligt Vårdförbundet är arbetssituationen så tuff att många, cirka 30 procent av medlemmarna, arbetar deltid för att orka med.

– Det är skrämmande. Arbetet är tufft och man får för lite återhämtning, säger Emma Jonsson.

Patienter kan få vänta

Region Stockholm arbetar nu för att klara blockaden, skriver de på sin webb.

– Vårt fokus är att värna patienterna. I regionen samarbetar vi både centralt och lokalt för att säkerställa att vi kan ge akut vård och annan vård som inte kan vänta, säger chefläkare Johan Bratt.

Planerad vård kan komma att skjutas upp om det går, och patienter behöver räkna med avbokningar. De patienter som berörs kommer att bli kontaktade av vården, skriver de.

Vi har tagit vårt ansvar, nu måste arbetsgivaren ta sitt

Två arbetsgivarorganisationer

Vårdförbundets motpart när det gäller regionens anställda är Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Sobona är motpart när det gäller bolagen Södersjukhuset AB, Capio S:t Görans sjukhus AB, Danderyds sjukhus AB och Ambulanssjukvården i Storstockholm AB.

Källa: Vårdförbundet

"Klockan är slagen" sade Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande, när blockaden trädde i kraft.

"Klockan är slagen" sade Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande, när blockaden trädde i kraft.

Ingrid Johansson

Vårdförbundets blockad: "Vi har fått nog"

Stopp för övertid, mertid och nyanställningar ✔ Berör 8 000 medlemmar i Stockholm ✔ Patienter kan få vänta