Skolorna i Göteborg går redan på knäna på grund av mångmiljonbelopp i sparkrav.

Nu är det Kulturskolan som måste dra åt svångremmen rejält.

Minst tio miljoner kronor fattas för att den ekonomiska kalkylen ska gå ihop. Det innebär att tolv heltidstjänster måste bort från verksamheten.

– Våra medarbetare är vår största tillgång men också vår största utgift. Att spara tolv heltidstjänster kommer märkas i vår verksamhet. Vi försöker se över så att det inte drabbar för många deltagare och samtidigt behålla en mångfald av uttryck säger Jens Ericson, verksamhetschef område Kultur.

Större grupper

Han uppger att neddragningarna kommer att innebära större grupper och att kurser med få deltagare kan försvinna.

– Just nu vet vi inte inom vilka områden vi ska spara. Därför blir det svår att säga mer om hur det kan komma att märkas i verksamheten.

Innebär det färre platser för barnen i Kulturskolan?   

– Det utfallet vet vi inte än eftersom det inte är klart inom vilka områden vi ska spara. Min förhoppning är att det ska drabba så få deltagare som möjligt, säger Jens Ericson.

Han lyfter även att minska lärarstyrkan inte kommer att räcka för att få budgeten att gå ihop. Fler åtgärder kommer att krävas.

– Även om vi drar ner på tolv heltidstjänster finns det andra områden där vi behöver spara pengar för att nå målet med tio miljoner. Vi ser nu över hur vi kan bli mer effektiva och spara in på övriga kostnader. 

Vad kan det vara för kostnader? 

– Vi har bland annat en vakant chefstjänst, vi pausar kompetensutveckling, vi åker inte på rikskonferens och storstadskonferenser får i år vara i Göteborg. Vi lyfter alla stenar.